Frågan om Wij trädgårdar, kantad av Fake news och skattehöjningar!?

Den 12 mars förväntas kommunfullmäktige i Ockelbo diskutera frågan om avveckling eller utveckling av det ekonomiska sorgebarnet Wij trädgårdar. Påpassligt nog har kommunen i sin kommunikationsiver och i ett försök att vilseleda kommuninvånarna, på sin webbsida, publicerat en rad häpnadsväckande påståenden, i bästa Fake news anda.

Det skrivs att det råder politisk enighet om fortsatt satsning på Wij trädgårdar, men om nu inte alla partier eller politiker överens om det – hur är det då med enigheten? Den gäller kanske bara de som är för!

Ockelbo kommunen kan fortfarande, efter 16 år, inte hålla isär begreppen när det gäller stiftelsen Wij trädgårdar. Vad är en stiftelse och vilket ansvar, rättigheter och skyldigheter, finns det och här vilar ett tungt ansvar på att den högsta kommunala ledningen, kommunalråd och kommunchef, kan sådana elementära saker!

En stiftelse är en självägande juridisk person som inte kan ha medlemmar eller ägare. En stiftelse bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål.

Ockelbo kommun har därmed inget ansvar gentemot stiftelsen. Att man sen ger bort pengar, borgar och lånar ut är en annan sak men det är inte kommunens stiftelse. Att påstå annat är också Fake news!

När det sedan gäller turism besöken så har de ökat men inte i den omfattning som de mest entusiastiska trädgårdsivrarna trott och påstår! Enligt uppgift har turismen ökat med 75 % sedan 2000, så om man utgår ifrån de besökssiffror som Wij trädgårdar exempelvis presenterade för 2013, siffrorna 2016 var likvärdiga, blir ökningen blygsamma 6000 personer per år.

Jag menar att man däremot har underskattat Ockelbo sommarmarknads, med runt 100000 besökare under ett par dagar, betydelse för handeln och eventuella omsättningsökningar.

Det hela kokar ihop till att den styrande politiska majoriteten har beslutsångest, duckar och törs inte tala om för skattebetalarna i Ockelbo hur mycket en utveckling kommer att kosta!

För att få liv i en verksamhet, som i stort sett aldrig visat på annat än röda siffror under hela den tid verksamheten varit igång, måste det till betydande summor för att få något som bär sig rent ekonomiskt. Summor som en skattehöjning kan råda bot på – därav duckande inför valet!

Vi skattebetalarna bör därför räkna med att en skattehöjning kommer likt ett brev på posten – lagom efter valet!

Artikel publicerad i Gefle Dagblad