Ståplats i sjukvården

För ett år sedan, april 2017, kallade den rödgröna politiska majoriteten till presskonferens. En presskonferens som handlade om framtidsbygget – moderna sjukhus för framtidens hälso- och sjukvård. Majoritetens olika regionråd förkunnade nu att framtidsbygget skulle tidigareläggas! Som av en händelse dagen innan en paneldebatt, om framtiden för Hudiksvalls sjukhus, skulle genomföras.

Dessvärre gick det bara drygt ett halvår innan det kom det en ny förkunnelse, denna gång inte lika skimrande och gyllene. Nu var det stopp på framtidsbygget, med den diffusa motiveringen att förutsättningarna förändrats under arbetets gång.

Vilka förutsättningar hade så radikal förändrats så att det föranleder ett stopp för framtiden, och vad var det man inte kände till 6 månader tidigare?  Det kan ju inte vara hur många vårdplatser framtiden bör ha?

Om befolkningen växer, behövs fler vårdplatser vilket är ett rimligt antagande och som, en av de deltagande regionråden på presskonferens i april, Tommy Berger (S) också konstaterade vid seminariet Räcker vårdplatserna till för en patientsäker sjukvård i Almedalen 2014.

Befolkningsprognosen säger att invånarantalet i länet ökar med 23000 fram till 2030, vilket gör att Gävleborg då har ungefär 310000 invånare.

Om de rödgröna och deras konsulter får som dom vill lär antalet vårdplatser i länet gå från dagens 2,2 per 1000 invånare till 1,9 per 1000 invånare år 2030. Jämfört med OECD är det en väldigt stor skillnad, där var det 4,7 vårdplatser per 1000 invånare enligt den senaste rapporten.

När antalet vårdplatser minskar, och vårdköerna samtidigt ökar, blir riskerna för oanade arbetsmiljökonsekvenser större. Men det kanske är det som vi redan sett under åren med bemanningsproblematik, för att bedriva vård på sjukhus utan sängar är som att gräva utan spade.

Nu kommer dock inte något nytt alternativ att presenteras förrän efter valet. Läglig för den sittande majoriteten då man enkelt kommer undan sitt ansvar för den försämring man skapat!

Inom flyget presenteras med jämna mellanrum förslaget om ståplats. Fördelen är att det går att spara plats ombord, och därmed klämma in fler passagerare i planen, kanske uppemot 20 procent. Jag kan därför inte undgå att undra om det är det den rödgröna framtiden kommer gå ut på – ståplats i sjukvården!

Artikel publicerad i bla Gefle Dagblad, Arbetarbladet och Hälsingetidningar

Rödgrön politik skadar vården!

Vi har alla i lokalmedia den senaste tiden kunnat läsa om regionens olika kriser; i vården lämnar personalen och på det som styr regionens krisberedskap växer mossan.  Men det är egentligen inget nytt under solen, för så har det sett ut under lång tid i den rödgröna provinsen!

Personal slutar och lösning med inhyrd personal, för att kunna ge länsinvånarna vård, kostar pengar – över en kvarts miljard föregående år. Kontinuiteten försvinner i takt med personalen och vilka signaler ger det potentiellt ny personal?

Jag har tidigare gett uttryck för vad jag menar är framgångsreceptet för få engagerade och lojala medarbetare och en attraktivt och omtyckt arbetsplats! Och vilken arbetsgivare vill inte det?

Jag menar att de arbetsgivare som vill vara säkra på att locka till sig de – för dem – bästa medarbetarna och få nyckelpersoner att stanna kvar måste upp på tå och visa sitt engagemang. Alla vet att det är inte bara lön och förmåner som gör att anställda trivs och presterar bra. Att kunna erbjuda en kultur med tydliga värderingar, inspirerande ledare och kollegor och spännande arbetsuppgifter är vad som krävs för att kunna locka till sig rätt talanger och få dem att utvecklas.

Som arbetsgivare måste man inte bara engagera sig i mål och strategier av ekonomiska mått. Man måste även lyssna på individen, inte bara lyssna och göra, utan även se och förstå. När en medarbetare eller individ känner att min arbetsgivare ser faktiskt mig som individ och inte bara min del i en grupp skapar vi ett förtroende. Detta förtroende både syns och märks utåt, glimten i ögat och leendet på läpparna hos en individ när denne talar om sitt jobb, det signalerar attraktiv arbetsgivare.

När det gäller regionens krisberedskap finner vi föråldrade planer och styrdokument. Samma sak var det sommaren 2017 då det som styrde regionens informationssäkerhet var sju år gamla dokument. Det i tider då dataviruset Wannacry härjade över världen och sjukhus, kliniker, företag och myndigheter drabbades och var utslagna i flera dagar.

Vården, världen och tekniken står inte stilla även om den styrande rödgröna politiska majoriteten verkar vilja göra det.  Allt som sker i verksamheterna utgår ifrån politiska beslut, med politikens goda minne så här vilar ett tungt ansvar på den politiska majoriteten.

Det är inte läge att sticka huvudet i sanden och tro att allt är gott, eller aspirerar de rödgröna på utmärkelsen Årets GuldStruts?

Artikel publicerad i Gefle Dagblad, Arbetarbladet och Hälsingetidningar.