Ståplats i sjukvården

För ett år sedan, april 2017, kallade den rödgröna politiska majoriteten till presskonferens. En presskonferens som handlade om framtidsbygget – moderna sjukhus för framtidens hälso- och sjukvård. Majoritetens olika regionråd förkunnade nu att framtidsbygget skulle tidigareläggas! Som av en händelse dagen innan en paneldebatt, om framtiden för Hudiksvalls sjukhus, skulle genomföras.

Dessvärre gick det bara drygt ett halvår innan det kom det en ny förkunnelse, denna gång inte lika skimrande och gyllene. Nu var det stopp på framtidsbygget, med den diffusa motiveringen att förutsättningarna förändrats under arbetets gång.

Vilka förutsättningar hade så radikal förändrats så att det föranleder ett stopp för framtiden, och vad var det man inte kände till 6 månader tidigare?  Det kan ju inte vara hur många vårdplatser framtiden bör ha?

Om befolkningen växer, behövs fler vårdplatser vilket är ett rimligt antagande och som, en av de deltagande regionråden på presskonferens i april, Tommy Berger (S) också konstaterade vid seminariet Räcker vårdplatserna till för en patientsäker sjukvård i Almedalen 2014.

Befolkningsprognosen säger att invånarantalet i länet ökar med 23000 fram till 2030, vilket gör att Gävleborg då har ungefär 310000 invånare.

Om de rödgröna och deras konsulter får som dom vill lär antalet vårdplatser i länet gå från dagens 2,2 per 1000 invånare till 1,9 per 1000 invånare år 2030. Jämfört med OECD är det en väldigt stor skillnad, där var det 4,7 vårdplatser per 1000 invånare enligt den senaste rapporten.

När antalet vårdplatser minskar, och vårdköerna samtidigt ökar, blir riskerna för oanade arbetsmiljökonsekvenser större. Men det kanske är det som vi redan sett under åren med bemanningsproblematik, för att bedriva vård på sjukhus utan sängar är som att gräva utan spade.

Nu kommer dock inte något nytt alternativ att presenteras förrän efter valet. Läglig för den sittande majoriteten då man enkelt kommer undan sitt ansvar för den försämring man skapat!

Inom flyget presenteras med jämna mellanrum förslaget om ståplats. Fördelen är att det går att spara plats ombord, och därmed klämma in fler passagerare i planen, kanske uppemot 20 procent. Jag kan därför inte undgå att undra om det är det den rödgröna framtiden kommer gå ut på – ståplats i sjukvården!

Artikel publicerad i bla Gefle Dagblad, Arbetarbladet och Hälsingetidningar