Svar om vården: ”Hägglund såg till att 10 000 vårdplatser togs bort”

I en replik på min artikel om ståplats i vården med (S)tyre får Karl Gustaf Skoog fakta att dansa i en ytterst besynnerlig otakt när han ger sken av att Göran Hägglund under sin tid som socialminister i alliansregeringen tog bort 10 000 vårdplatser!

Det skulle i så fall vara under åren 2006-2014 då Hägglund var socialminister. 2006 fanns det i landstingen 25 343 vårdplatser och 2014 fanns det 22 914 vårdplatser vilket är 2 429 färre vårdplatser dvs inga 10 000 som Skoog ger sken av.

Den största minskning av vårdplatser har snarare skett under den rödgröna regeringens tid 2014 – 2016 där 1 593 vårdplatser inom landstingen försvann.

Så länge sjukvården inte är förstatligad är det den politiska majoritetens regionråd, i exempelvis ledningskontoret i Gävle, som ansvarar för neddragningarna.  Under innevarande mandatperiod är dessutom 76% av landstingen och regioner dominerade av socialdemokrater, dvs är de som drar ner på antalet vårdplatser.

Vid en rosornas dans är det lätt hänt att blad liksom vårdplatser ryker!

Insändare i Arbetarbladet

Varför försöker socialdemokraterna och miljöpartiet ödelägga Sverige?

Den rödgröna regeringen gör sitt bästa för att ödelägga stora delar av Sverige genom sina förslag. Den flygskatt som infördes i april har nu krävt sitt första offer; Nextjet som nu ansöker om konkurs har haft fokus på att flyga från mindre orter i Norrland.

Inom tågtrafiken ser vi i det befintliga järnvägsnätet tågkaos efter tågkaos efter tågkaos. Men i stället för att rusta upp, satsar hellre den rödgröna regering pengarna på ett fantasiprojekt med höghastighetståg.

Motormännen konstaterade nyligen,  i sin senaste undersökning om landets vägar, att Gävleborg återigen tillhör toppen när det gäller dåliga vägar. Och till råga på allt pungslås Sveriges trafikanter med allt fler och högre skatter, vid årsskiftet lades ungefär 30 öre respektive  27 öre på en liter bensin och diesel. Målet verkar vara att via skatter ha världens högsta drivmedelspriser inom bara ett par år.

Istället för att satsa pengar på det som gör skillnad för hela svenska befolkningens möjligheter att transportera sig till och från alla orter, satsar hellre den rödgröna regeringen på att subventionera elcyklar så att hipsters på Södermalm i Stockholm kan ta elcykeln till jobbet när inte man orkar gå till tunnelbanan!

 Insändare i bla Gefle Dagblad och HälsingeTidningarna

Liberalerna går i graven

I Ockelbo går nu liberalerna i graven efter 8 år som lokalförening, sedan återuppstarten 2010.

Nu hoppas länsföreningen på att ideella krafter ska komma till så att det blir ett deltagande i valet!   Mitt engagemang, liksom mina föreningskollegors engagemang, i föreningen var i högsta grad ideellt!

När jag fann att det inte är vad man gör som spelar roll – det är något annat, då bestämde jag mig för att lägga mitt engagemang på andra saker, där det finns de som värderar vilja, engagemang och tydlighet.

Jag har under åren blivit, lite fint, upplyst om att det vissa kretsar kan ses som gnälligt om man tycker för mycket, för ofta och om olika saker. Nu brydde varken jag eller de andra i lokalföreningen om det utan vi körde på ändå.

Vi måste ändå gjort något rätt, för Ockelbo var den enda kommun i Gävleborg där liberalerna vid valet 2014 ökade sina mandat i kommunfullmäktige.

Ockelbo utnämndes också som en av årets framgångskommuner i riket vid valet 2014, i rapporten “Dags att bredda Sveriges liberala parti” gjord av Folkpartiet liberalernas valanalysgrupp.

Jag önskar de nya ideella krafterna lycka till.

Sjukvård med patienten i centrum är bra men sjukvård med människan i centrum är ännu bättre!

Nu närmar sig valet med stormsteg och fram till den 9 september kommer lokalmedia att översvämmas av fagra löften. Vissa som haft makten kommer återigen lova göra saker de redan borde gjort men för säkerhet skull vill de få möjlighet att göra om sina misstag.

Ni som läser lokalmedia kommer få läsa om att patienten ska sättas i centrum, vilket kan te sig som ganska naturligt då patienter behöver samtal, diagnostiseras, tröstas och behandlas! Men det är ju egentligen inget nytt, då det tillhör ett av de centrala riktmärken för ledarskap inom sjukvården.

Men frågan är hur man når dit? Jag vill mena att det gör man genom sin personal!

Superentreprenören sir Richard Branson, med sitt Virgin imperium, konstaterade redan på 1960-talet att det handlar om sunt förnuft: om dina medarbetare är glada och motiverade, kommer dina kunder troligen också bli glada. Inom Virgin kommer nämligen medarbetarna först, sedan kunderna och till slut aktieägarna.

Den inställningen bidrog till att Virgin kan attrahera och behålla rätt sorts medarbetare.  När vissa såg Virgins 50.000 medarbetare (2010) som en kostnad som måste hanteras, såg sir Richard snarare de 50.000 medarbetarna som potentiella ambassadörer för sitt varumärke. Det låter som något som borde passa regionen –  sätt personalen i centrum!

Jag menar att ambitionen måste vara att, inom några år, hälso- och sjukvården i Gävleborg ska vara den bästa arbetsplatsen att jobba på  – för utan personal finns ingen vård!

Därför måste bla. organisation inom hälso- och sjukvården stuvas om så att det vid Gävle respektive Hudiksvalls sjukhus återfinns en sjukhuschef som ansvarar för att skapa de bästa förutsättningar för en bra arbetsmiljö med ett tydligt kultur- och klimatperspektiv vid dessa arbetsplatser.

Jag menar att kultur och klimat väldigt tydligt är kopplade till den fysiska arbetsplatsen och att dessa skapas vid just den fysiska arbetsplatsen. Alla vet att det är inte bara lön och förmåner som gör att anställda trivs och presterar bra.

Att kunna erbjuda en kultur med tydliga värderingar, ett klimat där man lyssnar på individen, inte bara lyssna och göra, utan även se och förstår.  Tillsammans med inspirerande ledare och kollegor samt spännande arbetsuppgifter är det vad som krävs för att kunna locka till sig rätt medarbetare och få dem att utvecklas.

Det leder menar jag till en sjukvård med människan i centrum!

Sjukvård med patienten i centrum är bra men sjukvård med människan i centrum är ännu bättre!

 

Artikel publicerad i bla Gefle Dagblad och Hälsingetidningar

För S är makten målet – inte personalen och patienterna!

I helgen (6 maj) presenterade Socialdemokraterna nya förslag på vad de ska göra för regionen – efter valet! Regionrådet Lindberg för dagen flankerad av S-ministern Strandhäll, samma minister som tidigare visat sig vara omdömeslös inom en rad olika områden, vilket passar väl in i sammanhanget och på budskapet!

Budskapet är att det ska bli bättre arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården – efter valet! Det innebär alltså att det inte är någon bra arbetsmiljö inom regionens hälso- och sjukvård! När den politiska oppositionen, under hela mandatperiod, talat om brister i arbetsmiljön har de rödgröna megafonerna tvärtom ljudit om att  allt är bra i regionen!

Det ska även bli en mer jämlik och nära vård över länet. Samtidigt som en av regionens direktörer flaggar för att det finns för många vårdcentraler i länet dvs det är inte ekonomiskt med närhet. Något som även rödmärkta regionråd, för knappt ett halvår, sedan  kommenterade som att vårdcentraler kan bli omplåstringsfilialer!

Vart ska det sluta – blir det bara två vårdcentraler framöver, sjukhusen i Hudiksvall och Gävle? Nu finns det som tur är väl fungerande privata vårdcentraler.

De rödgröna har haft de senaste fyra åren på sig att förbättra; arbetsmiljön, närheten och jämlikheten men då har man suttit i skuggan med armarna i kors. Nu när valet närmar sig kliver de fram och säger; får vi bara makten fyra år till så ska vi göra det vi borde har gjort tidigare!

Det är som att 1 maj ständigt upprepar sig; där röda fraktioner går i tåg och kräver mer att sätta sprätt på från de som bidrar!

Artikel publicerad i Gefle Dagblad, Arbetarbladet och hälsingetidningar