Sjukvård med patienten i centrum är bra men sjukvård med människan i centrum är ännu bättre!

Nu närmar sig valet med stormsteg och fram till den 9 september kommer lokalmedia att översvämmas av fagra löften. Vissa som haft makten kommer återigen lova göra saker de redan borde gjort men för säkerhet skull vill de få möjlighet att göra om sina misstag.

Ni som läser lokalmedia kommer få läsa om att patienten ska sättas i centrum, vilket kan te sig som ganska naturligt då patienter behöver samtal, diagnostiseras, tröstas och behandlas! Men det är ju egentligen inget nytt, då det tillhör ett av de centrala riktmärken för ledarskap inom sjukvården.

Men frågan är hur man når dit? Jag vill mena att det gör man genom sin personal!

Superentreprenören sir Richard Branson, med sitt Virgin imperium, konstaterade redan på 1960-talet att det handlar om sunt förnuft: om dina medarbetare är glada och motiverade, kommer dina kunder troligen också bli glada. Inom Virgin kommer nämligen medarbetarna först, sedan kunderna och till slut aktieägarna.

Den inställningen bidrog till att Virgin kan attrahera och behålla rätt sorts medarbetare.  När vissa såg Virgins 50.000 medarbetare (2010) som en kostnad som måste hanteras, såg sir Richard snarare de 50.000 medarbetarna som potentiella ambassadörer för sitt varumärke. Det låter som något som borde passa regionen –  sätt personalen i centrum!

Jag menar att ambitionen måste vara att, inom några år, hälso- och sjukvården i Gävleborg ska vara den bästa arbetsplatsen att jobba på  – för utan personal finns ingen vård!

Därför måste bla. organisation inom hälso- och sjukvården stuvas om så att det vid Gävle respektive Hudiksvalls sjukhus återfinns en sjukhuschef som ansvarar för att skapa de bästa förutsättningar för en bra arbetsmiljö med ett tydligt kultur- och klimatperspektiv vid dessa arbetsplatser.

Jag menar att kultur och klimat väldigt tydligt är kopplade till den fysiska arbetsplatsen och att dessa skapas vid just den fysiska arbetsplatsen. Alla vet att det är inte bara lön och förmåner som gör att anställda trivs och presterar bra.

Att kunna erbjuda en kultur med tydliga värderingar, ett klimat där man lyssnar på individen, inte bara lyssna och göra, utan även se och förstår.  Tillsammans med inspirerande ledare och kollegor samt spännande arbetsuppgifter är det vad som krävs för att kunna locka till sig rätt medarbetare och få dem att utvecklas.

Det leder menar jag till en sjukvård med människan i centrum!

Sjukvård med patienten i centrum är bra men sjukvård med människan i centrum är ännu bättre!

 

Artikel publicerad i bla Gefle Dagblad och Hälsingetidningar