Svar om vården: ”Hägglund såg till att 10 000 vårdplatser togs bort”

I en replik på min artikel om ståplats i vården med (S)tyre får Karl Gustaf Skoog fakta att dansa i en ytterst besynnerlig otakt när han ger sken av att Göran Hägglund under sin tid som socialminister i alliansregeringen tog bort 10 000 vårdplatser!

Det skulle i så fall vara under åren 2006-2014 då Hägglund var socialminister. 2006 fanns det i landstingen 25 343 vårdplatser och 2014 fanns det 22 914 vårdplatser vilket är 2 429 färre vårdplatser dvs inga 10 000 som Skoog ger sken av.

Den största minskning av vårdplatser har snarare skett under den rödgröna regeringens tid 2014 – 2016 där 1 593 vårdplatser inom landstingen försvann.

Så länge sjukvården inte är förstatligad är det den politiska majoritetens regionråd, i exempelvis ledningskontoret i Gävle, som ansvarar för neddragningarna.  Under innevarande mandatperiod är dessutom 76% av landstingen och regioner dominerade av socialdemokrater, dvs är de som drar ner på antalet vårdplatser.

Vid en rosornas dans är det lätt hänt att blad liksom vårdplatser ryker!

Insändare i Arbetarbladet