Den lilla ankdammen Ockelbo

Nyligen beskrev Per Olof Lundin förtjänstfullt, i en insändare i lokalmedia, den lilla ankdammen Ockelbo,  där man helst anställer kompisar från förr!

Att anställa kompisar från förr kan nog vara säkert men ännu säkrare är det att anställa familjen. I den lilla ankdammen styrs kommunstyrelsen och tjänsten som kommunalråd, socialnämnden och numer skolorna, i och med den nya centraliseringen, av samma familj!

Att det uppenbarligen är det en känslig fråga för socialdemokratin blir tydligt när utbildnings- och  kulturnämnden, i god socialdemokratisk tradition, försöker sopa frågan under mattan!

Det slitna socialdemokratiska mantrat ”Alla ska med” har därmed fått en ny innebörd!

Insändare i Gefle Dagblad

Utarma inte sjukvården på landsorten

Under flera år har diskussionen om mindre sjukhus vara eller icke vara dominerats av centraliserings- och stordriftstankar. 2015 presenterade ett betänkande Koncentrera vården för patientens bästa, en utredning vars sanning var att minst 500 liv varje år skulle räddas genom centralisering. Sanningen gick hem hos minister, riks­dags­leda­möter och i dess förlängning även landstingsledamöter.

Det var ett förslag som av en händelse passade som handen i handsken i regeringens ambition att centralisera Sverige i väsentligt färre län och landsting och därmed en centraliserad vård generellt. En utredningen som sågats med fotknölarna när underlaget visats sig vila på allt annat än solid grund och för att utredningen skulle kunna visa på vad den skulle, blev det lite hittepå med patienter som inte hörde dit och dödsfall som räknats dubbelt.

En sanning som numer lett till en drastisk omorganisation av svensk sjukvård. En sjukvård där bedömare menar att nackdelarna av centralisering blir allt tydligare med längre väntetider på universitetssjukhusen, uppdelade vårdprocesser och en frustrerad vårdpersonal! En centraliseringen som med med största sannolikhet kommer att förvärra bristen på kontinuitet, och bidra till en ohållbar situation på många håll i landet.

I vårt län har vi under tid sett att det mesta som går centraliseras till Gävle med ett litet undantag av Hudiksvall och ett ännu mindre undantag i Bollnäs.

Samtidigt har vi i lokalmedia under våren kunnat läsa på ledarsidorna, Arbetarbladet 28 maj, hur ledarskribenten Jenny Wennberg raljerar och ondgör sig över att lantisarna, dvs Gävleborgarna, har mage att ställa krav på närhet till hälso- och sjukvård, vård av hög kvalitet och specialitet. Ledarskribenten Wennberg, likt regeringsföreträdare, smyger in behovet av centraliserade regioner som ett motiv till centraliserad vård.

För patienterna betyder det som Arbetarbladets ledarskribent förordar en ökning av sjukvårdsresor och längre väntetider för många gånger livsnödvändig vård. En ökad centralisering i kombination med en underbemannad primärvård kommer givetvis att försämra tillgängligheten.

Är det den rödgröna regeringens mål – utarma sjukvården på landsorten?

 

Artikel publicerad i bl.a Hälsingetidningar och Arbetarbladet

Digitalisering i vården

En grundläggande förutsättning för god vård och omsorg av den enskilda individen är en ändamålsenlig och strukturerad vård- och omsorgsdokumentation. Rätt person ska ha tillgång till rätt och tydlig information vid rätt tillfälle.

Det gäller inte bara traditionell journalföring där de insatser som vidtagits dokumenteras, utan även planerade åtgärder samt individens delaktighet för att stödja vård- och rehabiliteringsprocessen.

Givetvis ska detta också inkludera uppgifter om gemensam planering av insatser och aktiviteter från olika huvudmän och utförare. En gemensam informationsstruktur ska stödja individens process eller vårdflöde och inte enbart organisation.

I en rapport från SLIT konstateras att nästa alla landstingen har som strategi att ha ett gemensamt övergripande system för vårddokumentation vid sjukhus, psykiatri och primärvård, dock inte Gävleborg!

Landstingen fortsätter dessvärre  att satsa förhållandevis lite på it och digitalisering – trots att det finns en vision om att Sverige ska bli bäst på e-hälsa i världen till 2025. I dag ligger it-kostnaderna på i stort sett samma nivå som 2004.

En vision måste vara att professionen inom vården ska ha all nödvändig information lätt tillgänglig i sin dator. Men även att det finns någon form av beslutsstöd, stöd för behandling och riktlinjer.

Mobila lösningar i vården blir allt vanligare och bidrar till att förbättra arbetsprocesserna och åtkomsten till information. Ungefär hälften av landsting har idag en strategi för mobilitet, som omfattar lösningar med åtkomst till journalsystem med såväl smartphones som läsplattor.

Elektroniska tjänster som underlättar för patienten har också börjat användas mer och mer inom vården, och vad jag förstår då väntar vårt län, likt resenären som blir kvar på perrongen vid den digitala resan, på att följa med.

Två exempel på det är dels elektronisk hantering av frikort, vilket används i hälften av landstingen. Även digitala vårdmöten – där man uppsöker exempelvis läkare via sin dator eller mobil är på gång hos flera landsting.

Vården, världen och tekniken står inte stilla även om den viljan hos den styrande rödgröna politiska majoriteten verkar vilja göra det.

Vid senaste regionfullmäktige, den 12 juni, ställde därför sjukvårdspartiet  frågor till ansvarigt regionråd om hur det står till med digitaliseringen i länet – mycket (s)nack och lite verkstad!

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad

Förluster i välfärden är viktigare än att jaga vinster!

I dessa valtider proklamerar den rödgröna regeringens representanter, främst socialdemokrater ivrigt påhejade av vänstern, ett mantra om att Vinst är girighet på bekostnad av barn och sjuka!

Socialdemokraterna ger sig medvetet på entreprenörer som med sitt engagemang ger barn kunskaper eller som ger vård, tröst och omsorg till sjuka och utpekar dem som giriga och bara intresserade av pengar likt Krösus Sork!

Vad är det som gör att företagare inom välfärdssektorn ska få en annan behandling som företagare än till exempel de som lagar rören eller taket på sjukhuset, eller säljer utrustningen som finns på sjukhusen?

Det är intressant är att ingen kommer på tanken att ifrågasätta att staten via myndigheter och verk, landsting eller kommuner bygger vägar, järnvägar, sjukhus, skolor, eller förskolor. Eller köper läromedel till skolor.

Då är det minsann inget proklamerande om att Vinst är girighet på bekostnad av barn och sjuka, även om detta också betalas med skattepengar!

Är det så att det är därför att företagare inom välfärdssektorn är entreprenörer på områden som domineras av kvinnor!

Som argument anges att det skulle finnas ett brett stöd för att ta bort eller begränsa vinster i välfärden och att till och med borgerliga väljare skulle vara mot vinster. Men i vanlig ordning när dessa uppgifter skärskådats framträder en annan bild ‒ hittepå!

Jag är övertygad om att skulle befolkningen tillfrågas om vad de föredrar; en offentlig verksamhet som inte sällan dras med brister när det gäller kvalitet, tillgänglighet, bemötande eller inte minst ekonomi eller en privat verksamhet där kvalitet, tillgänglighet, bemötande och ekonomin är bra, är svaret givet!

Förra året kunde vi läsa att att de offentligt drivna vårdcentralerna i Gävleborg hade gått back med över 200 miljoner kronor de då senaste fem åren.

Det är illa när regering, och i förlängningen riksdagen, ägnar sig åt inskränkningar  i individens möjlighet till valfrihet men de kanske har ett ädelt och nationellt (S)yfte ‒ röka ut privata alternativ och vårdgivare!

När S, MP och V ägnar sig åt att jaga vinster, blundar man samtidigt för förluster i välfärden ‒ den står ju ändå skattebetalarna för!

Artikel publicerad i Gefle Dagblad och Din Lokaltidning

Tydliga besked från S, C, MP och V – blir du sjuk skyll dig själv!

Lagom till valet kommer fler tydliga besked från den rödgröna politiska majoriteten ‒ sjukvården blir bättre om man lägger ner verksamheter och låter sjuka länsinvånarna åka allt längre sträckor för att få vård!  Det liknar mer och mer; sämre vård långt borta, istället för Bättre Sjukvård, Nära Dig!

För ett halvår sedan kom ett annat dekret ‒ vårdcentraler ska bli omplåstringsfilialer! Utifrån det ställde jag frågan om vart ska det sluta ‒ blir det bara två vårdcentraler framöver, sjukhusen i Hudiksvall och Gävle? Nu är vi snart där!

Socialdemokraterna, centern, miljöpartiet och vänsterpartiet verkar ha glömt för vem länets hälso- och sjukvård är till för ‒ länsinvånarna.

Jag tror att det är ganska få verksamheter som är till för dem själva, för om det inte finns patienter vad ska vården då göra? Blir det då luftvård!  Luftgitarr har jag hört talas om men luftvård skulle vara något nytt och väldigt kreativt!

Att det saknas personal är lätt att förstå då socialdemokraterna, centern, miljöpartiet och vänsterpartiet under decennier totalt missat att det är attraktiva arbetsgivare som lockar till sig och behåller personal!

För under lång tid har vi i media kunnat ta del av olika rapporteringar där vår regionen som arbetsgivare utmärker sig, kanske inte på det bästa sättet för att förmedla bilden av en attraktiv arbetsgivare.

Kanske har de rödgröna nu insett att det blir maktskifte efter den 9 september och likt öststatsdiktaturer kör hårt med den brända jordens taktik innan man lämnar över makten – försämra så länge vi kan!

Artikel publicerad i Hälsingetidningar