Förluster i välfärden är viktigare än att jaga vinster!

I dessa valtider proklamerar den rödgröna regeringens representanter, främst socialdemokrater ivrigt påhejade av vänstern, ett mantra om att Vinst är girighet på bekostnad av barn och sjuka!

Socialdemokraterna ger sig medvetet på entreprenörer som med sitt engagemang ger barn kunskaper eller som ger vård, tröst och omsorg till sjuka och utpekar dem som giriga och bara intresserade av pengar likt Krösus Sork!

Vad är det som gör att företagare inom välfärdssektorn ska få en annan behandling som företagare än till exempel de som lagar rören eller taket på sjukhuset, eller säljer utrustningen som finns på sjukhusen?

Det är intressant är att ingen kommer på tanken att ifrågasätta att staten via myndigheter och verk, landsting eller kommuner bygger vägar, järnvägar, sjukhus, skolor, eller förskolor. Eller köper läromedel till skolor.

Då är det minsann inget proklamerande om att Vinst är girighet på bekostnad av barn och sjuka, även om detta också betalas med skattepengar!

Är det så att det är därför att företagare inom välfärdssektorn är entreprenörer på områden som domineras av kvinnor!

Som argument anges att det skulle finnas ett brett stöd för att ta bort eller begränsa vinster i välfärden och att till och med borgerliga väljare skulle vara mot vinster. Men i vanlig ordning när dessa uppgifter skärskådats framträder en annan bild ‒ hittepå!

Jag är övertygad om att skulle befolkningen tillfrågas om vad de föredrar; en offentlig verksamhet som inte sällan dras med brister när det gäller kvalitet, tillgänglighet, bemötande eller inte minst ekonomi eller en privat verksamhet där kvalitet, tillgänglighet, bemötande och ekonomin är bra, är svaret givet!

Förra året kunde vi läsa att att de offentligt drivna vårdcentralerna i Gävleborg hade gått back med över 200 miljoner kronor de då senaste fem åren.

Det är illa när regering, och i förlängningen riksdagen, ägnar sig åt inskränkningar  i individens möjlighet till valfrihet men de kanske har ett ädelt och nationellt (S)yfte ‒ röka ut privata alternativ och vårdgivare!

När S, MP och V ägnar sig åt att jaga vinster, blundar man samtidigt för förluster i välfärden ‒ den står ju ändå skattebetalarna för!

Artikel publicerad i Gefle Dagblad och Din Lokaltidning