Den lilla ankdammen Ockelbo

Nyligen beskrev Per Olof Lundin förtjänstfullt, i en insändare i lokalmedia, den lilla ankdammen Ockelbo,  där man helst anställer kompisar från förr!

Att anställa kompisar från förr kan nog vara säkert men ännu säkrare är det att anställa familjen. I den lilla ankdammen styrs kommunstyrelsen och tjänsten som kommunalråd, socialnämnden och numer skolorna, i och med den nya centraliseringen, av samma familj!

Att det uppenbarligen är det en känslig fråga för socialdemokratin blir tydligt när utbildnings- och  kulturnämnden, i god socialdemokratisk tradition, försöker sopa frågan under mattan!

Det slitna socialdemokratiska mantrat “Alla ska med” har därmed fått en ny innebörd!

Insändare i Gefle Dagblad