Bästa vården får vi med mötet i centrum

Nu när valet närmar sig börjar de som haft makten att göra någonting åt de problem som hälso- och sjukvården dras med komma med förslag på vad de ska göra bara de får fortsätta vid makten.

Inför valet 2014 ställdes de ledande politikerna inför frågan om hur man ska locka personal till sjukvården och göra så de orkar jobba kvar? Från den politiska majoriteten var svaret klart – man skulle organisera om, i tron att en ny organisation löser allt, vilket är helt i den linje som samma majoriteten förespråkade när det gällde storregioner. De problem som länet brottas med i ett nafs skulle lösas av ”någon” annan långt borta bara det blev en större region. Nu lovas det samma sak igen!

Att bara organisera om utan att förstå vad som är kittet i organisationen är dömt att misslyckas, man måste inse att en hälso- och sjukvårdsorganisation är djupt komplex, inte linjär för att få det passa in i de produktionstermer som man gärna slänger sig av idag!

Man skulle kunna beskriva sjukvårdens organisation som ett system med tre nivåer –  de som möter patienter (mikro), mellanchefer (meso) och högsta ledning (makro), där mikrosystemet motsvarar den minsta funktionella enheten längst ut i vårdkedjan. Det är där experterna finns, de som möter patienten och vet när patienten mår bra och är nöjd.

Men så länge den styrande politiska majoriteten bara verkar vara är intresserad av de två chefsnivåerna är det inte undra på att organisationen kör omkring med pyspunka!

Att se, förstå och utveckla det personliga mötet mellan de som möter patienten och patienterna i sjukvården handlar ytterst om säkerhet och kvalitet för patienterna men också om ett långsiktigt tänkande som gagnar både vård och vårdgivare. Och på köpet blir man en attraktiv arbetsgivare dit man gärna söker sig!

Jag menar att det är ett led i en utveckling mot ett dynamiskt och hållbart sjukvårdssystem med det mänskliga mötet i centrum. Vi kan ofta höra att det talas om hållbar utveckling, men det rymmer i sig en motsättning. Ordet hållbar väcker associationer till något fast och beständigt till skillnad från rörligheten som finns i ordet utveckling.

En dynamiskt hållbar utveckling är något som ständigt är i rörelse och så ser det ut i sjukvården idag. Det ställs nya krav och det händer nya saker hela tiden. Det måste den politiska organisationen vara medveten om, för världen och vården står inte stilla även om den, för tillfället, styrande rödgröna politiska majoriteten verkar vilja göra det

Sjukvård med patienten i centrum är bra men sjukvård med mötet i centrum är ännu bättre!

Artikel publicerad i HälsingeTidningar