Nära Vård – ny floskel från S

I en debattartikel i lokalmedia nyligen proklamerar regionråden Eva Lindberg (S) och Tommy Berger (S) att nu ska det minsann (S)atsas på något man kallar Nära Vård. En vård som ska utgå ifrån hälsocentralerna runt om i länet, något som undertecknad arbetat för under många år.

Men samtidigt som denna proklamering sker skickar den (S)tyrda regionen ut uppmaningar  till exempelvis de boende i Ockelbo om att de ska byta hälsocentral, till en som ligger i Gävle kommun.

När regionen inte förmår lösa de bemanningsproblem som finns hos många av regionens hälsocentraler verkar man istället vilja ta de första stegen till att lägga ner verksamheter!

Är det så den nära vården, i praktiken, kommer att ske; utgå från Gävle respektive Hudiksvalls sjukhus, det som ska bidra till det man kallar jämlik hälsa i länet!

Den 9 september är det val, rösta bort dem som raserar sjukvården. Rösta istället för sjukvården, rösta på Sjukvårdspartiet i höstens val.

 

Artikel publicerad i  bla. Arbetarbladet