Patientsekretess – lev som du lär!

I en artikel i lokalmedia (AB 19/7) ger en av regionens högsta politiker, socialdemokratiska regionrådet Tommy Berger, sin syn på säkerhetshaveritet med psykakutens olagliga pärm med patientregister. Han menar att verksamheten måste låta politiken få veta när frånsteg görs från det som borde vara en rätt och riktigt hantering av allas vår känsliga patientinformation.

Men det här med informationssäkerhet har ju inte varit den rödgröna politiska majoritetens styrka!

Vad jag förstår har man fortfarande inte en tidsenligt strategi för informationssäkerhet, vilket blir tydligt om man läser vad PWC nyligen skrev i sin lägesrapport av antagna program, direktiv och policys hos region Gävleborg.

De konstaterar bla att det är “väsentligt att styrande dokument inom området informationssäkerhet är uppdaterade och aktuella då brister mm utgör stora risker i verksamheten”, något som visar sig i och med pärmhistorien!

Allt som sker ute i verksamheten utgår ifrån politiska beslut och eller med politikens goda minne så här vilar ett tungt ansvar på den politiska majoriteten.

När de rödgröna inte kan få till en strategi för informationssäkerhet som är aktuell borde de inte heller förvänta sig att andra ska göra rätt och riktigt om inte förutsättningarna finns!

Det hela får mig att tänka på situationen när man som förälder säger till sitt barn – du ska göra som jag säger inte som jag gör. Som förälder vet man hur viktigt det är att man lever som man lär – något de rödgröna borde prova på!

 

Artikel publicerad i bla Arbetarbladet och Gefle Dagblad