Det är alltid någon annans fel!

Nyligen kunde man i lokalmedia läsa om att socialdemokraterna; socialminister Annika Strandhäll, regionråden Eva Lindberg och Tommy Berger menar att vården fortfarande lider av borgerliga skattesänkningar, alltså det som hände för fyra år sedan! Att vårdköerna växer, att vårdpersonal har fått sämre arbetsmiljö, att kostnaden för hyrpersonal ökar och att blivande föräldrar ges bilförlossningskurser är alltså någon annans fel – de borgliga!

Det är för övrigt samma minister som nyligen i Borås Tidning uttryckte att “det är skrämmande att ingen behöver ta ansvar” när det gäller skönhetsindustrin, något undertecknad skrev om förra året.  Nu är det bara så att det är just ministern i fråga som som är ansvarig!

2015 överlämnade Skönhetsutredningen, Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd,  till den rödgröna regeringen ett förslag till en ny lag och en nationell informationstjänst med oberoende information.

Tyvärr hände det inte så mycket efter det, den rödgröna regeringen arbetade inte vidare med förslaget! Det är en bransch som behöver regleras. Många är okunniga och vem som helst kan gå en snabbkurs och börja ge injektioner.

Varför detta inte prioriterades hos den rödgröna feministiska regeringen är svårt att säga, kanske – hemska tanke – för att det främst är kvinnor som drabbas!

Det är konstig hur det är med socialdemokrater och ansvarstagande – det är hela tiden någon annans fel! Och som Margaret Thatcher lär ha konstaterat ska allting också ske med andras pengar!

Så länge sjukvården inte är förstatligad är det den politiska majoritetens region- eller landstingsråd, i exempelvis ledningskontoret i Gävle, som ansvarar för vad som händer i vården i länet.

Dessutom är över 75% av landstingen och regionerna i landet dominerade av socialdemokrater, dvs är de som just ser till att; vårdköerna växer, vårdpersonal har fått sämre arbetsmiljö,  kostnaden för hyrpersonal ökar och att blivande föräldrar i delar av landet ges bilförlossningskurser. Där ska ansvaret utkrävas och det görs bäst på valdagen.

De rödgröna har haft de senaste fyra åren på sig att förbättra arbetsmiljön, minska vårdköerna och kostnaderna för inhyrd personal men då har man suttit i skuggan med armarna i kors. Nu när valet närmar sig kliver de fram och säger; får vi bara makten fyra år till så ska vi göra det vi borde har gjort tidigare!

Låt därför inte de rödgröna fortsätta rasera vården i fyra år till. Rösta på de som är villiga att ödmjukt axla ansvaret och långsiktigt arbeta för en Bättre vård – nära Dig.

 

Artikel publicerad i bla. Arbetarbladet och Gefle Dagblad