Framtiden kan bara skapas genom förnuftiga visioner, tydliga mål och beslut

Efter valet den 9 september börjar det riktiga, viktiga och långsiktiga arbetet för att nå det jag menar tillhör det väsentliga med vår hälso- och sjukvård. De som med lätthet säger att det fixas i ett nafs vet nog inte vad de pratar om! Två saker som jag ser måste rättas till framöver, jämfört med hur vården drivs i dag, är hur man attraherar personal och skapar fasta läkarkontakter.

Ambitionen måste vara att, inom några år, hälso- och sjukvården i Gävleborg ska vara den bästa arbetsplatsen att jobba på  – för utan personal finns ingen vård!

Då måste det skapas de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö med ett tydligt kultur- och klimatperspektiv vid vårdens arbetsplatser. Jag menar att kultur och klimat väldigt tydligt är kopplade till den fysiska arbetsplatsen och att dessa skapas vid just den fysiska arbetsplatsen. Alla vet att det är inte bara lön och förmåner som gör att anställda trivs och presterar bra.

Att kunna erbjuda en kultur med tydliga värderingar, ett klimat där man lyssnar på individen, inte bara lyssna och göra, utan även se och förstå.  Tillsammans med inspirerande ledare, kollegor och spännande arbetsuppgifter är det vad som krävs för att kunna locka till sig rätt medarbetare och få dem att utvecklas.

En väl fungerande primärvård är kostnadseffektiv och ger god och trygg service till dem som behöver hjälp. Samtidigt behövs, märk väl, en väl fungerande sjukhusvård där man kan få effektiv hjälp för det som kräver andra resurser än de som primärvården när det gäller högspecialiserad kunskap, utrustning eller möjlighet till inneliggande vård.

Utgångspunkten bör vara hur medicinska behov bäst kan tillgodoses. En förutsättning är möten där behoven kan bedömas. En uppgift för hälso- och sjukvården blir då att se till att villkoren för sådana möten är goda vilket inte minst inbegriper att kontinuerliga relationer kan skapas. Att erbjuda alla invånare en fast läkarkontakt med allmänmedicinsk specialistkompetens är ett sätt att borga för goda möten.  För vem känner dig bäst – din egen läkare!

Det räcker emellertid inte med att mötas. Kompetensen hos professionerna i vården är dess viktigaste resurs och för att möten ska vara meningsfulla måste denna säkerställas genom fortbildning och forskning. Inom sjukvården ställs nya krav och det händer nya saker hela tiden och en organisation som inte är medveten om det är inte bara kortsiktig utan även farlig!

Framtiden kan bara skapas genom förnuftiga visioner, tydliga mål och beslut

 

Artikel publicerad i bla hälsingetidningar