Matens betydelse i sjukvården

Maten som serveras på sjukhus är en del av den medicinska behandlingen. God, hälsosam och behovsanpassad mat som patienten äter upp är grundläggande för att främja tillfrisknande, hindra undernäring och öka välbefinnandet. Men vi har nog alla hört av någon bekant, anhörig eller tänkt själva när vi legat på sjukhus att maten inte var någon kulinarisk höjdare!

En sjuk person är stressad och behöver extra av allt, framför allt uppskattad mat som väcker matlust för att få i sig tillräckligt med energi. Nu när de flesta partier inför valet lovar att patienten ska stå i centrum måste man också börja väga in mer än bara kostnaderna för maten när man väljer sjukhusmat!

Sjukhusmaten får inte enbart ses som en kortsiktig ekonomisk fråga. På längre sikt kan det bli en riktigt dålig affär för regionen om patienternas möjlighet att återhämta sig och tillfriskna påverkas negativt.

Men sanningen är den att regionen får serverat precis vad man beställt. Vid den senaste upphandlingen pressade regionen ner priset för sjukhusmaten med 20% så att man sparar ungefär 6 miljoner kronor per år.

Medan det mesta annat blir dyrare blir sjukhusmaten bara billigare och billigare. Jag är övertygad om att man får vad man betalar för. Det är en enkel tumregel i de flesta ekonomiska situationer, oavsett om det gäller små privata transaktioner, kostupphandlingar eller nationalekonomi.

Regionen även har ett ansvar för folkhälsan och därför borde försiktighets-principen tillämpas när det gäller den mat som regionen erbjuder. I synnerhet när det gäller våra sjukhus, där patienterna inte erbjuds några eller mycket få val av mat. Som det är nu är maten inte GMO-fri (GMO=genmodifierad), trots att dåvarande landstingsfullmäktige 2013 körde över landstingsstyrelsen och beslutade att den mat som serveras på länets sjukhus och vårdinrättningar ska vara GMO-fri.

Ett beslut som tar ställning för patienterna, för hur kan man som sjuk, liggande på sjukhus göra ett eget aktivt och medvetet val mellan GMO-mat eller vanlig mat!

Men som så mycket annat i regionen har de styrande inte tagit sitt ansvar och genomfört det som fullmäktige beslutat.

Maten är för viktig för att under så lång tid ha negligerats och styrts med vänsterhanden, för utan mat stannar kroppen.

Artikel publicerad i Gefle Dagblad och Arbetarbladet