Olyckligt med en separering av sjukas behov

Det finns partier som vill skapa särskilda äldrevårdscentraler i tron att det blir bättre för de sjukas behov. När resurserna inte är oändliga är det som jag ser det bättre om alla behov kan tillgodoses under samma tak.

Jag menar att regionen måste börja med att bli en attraktiv arbetsgivare, skapa en arbetsplats som inte bara attrahera nya anställda utan även behåller den man redan har. Då kan man, med självständiga vårdcentraler, skapa den kompetens som behövs för att täcka hela livets behov.

Fast  sånt förslag kanske inte gäller landsbygden dvs majoriteten av vårt län!