S jagar återigen företagare!

Så här i slutspurten inför valet ger sig återigen den rödgröna regeringens representanter, främst socialdemokrater ivrigt påhejade av vänstern, på entreprenörer som med sitt engagemang ger vård, tröst och omsorg till sjuka och utpekar dem som giriga och bara intresserade av pengar likt Krösus Sork!

Vad är det som gör att företagare inom välfärdssektorn ska få en annan behandling som företagare än till exempel de som lagar rören eller taket på sjukhuset, eller säljer utrustningen som finns på sjukhusen?

Det intressanta är att de rödgröna inte heller ifrågasätter att landsting eller kommuner bygger sjukhus, skolor, eller förskolor.  Då är det minsann inget proklamerande om att Vinst är girighet på bekostnad av barn och sjuka, även om detta också betalas med skattepengar!

Är det så att det är därför att företagare inom välfärdssektorn är entreprenörer på områden som domineras av kvinnor! Eller är det ett generellt angrepp på näringslivet?

Det avslöjar egentligen de rödgrönas syn på företagsamhet och entreprenörskap  – näringslivet finns bara till för att betala skatt, helst så mycket som möjligt!

Det talas ofta om att näringslivet är en förutsättning för den offentligt finansierade välfärden. Utan växande företag blir det inga skatteintäkter och utan skatteintäkter blir det ingen vård, skola eller omsorg. Men näringslivet, företagsamheten och entreprenörskapet är så oändligt mycket större än så. Ett växande och framgångsrikt näringsliv är allas vårt gemensamma intresse, tja kanske förutom hos de som vill förstatliga allt som rör sig!

Poängen med näringslivet är inte att det betalar massa skatt och att det därmed kan vara med och finansiera den offentliga välfärd vi konsumerar. Poängen med alla tusentals företag är att de skapar det välstånd som gör att vårt samhälle kan bli rikare, friskare, lyckligare. Och det sker i allt väsentligt utanför den offentliga sektorn och dess finansiering.

En fri ekonomi – i vilken vi fortfarande har lyckan att få leva – är en värdeskapande process byggd på uppfinningsrikedom, innovation, fantasi, men framförallt många människors vardagliga hårda arbete och entreprenörers förmåga att organisera det på ett produktivt sätt, något som offentliga verksamheter sällan gör eller klarar av!

När S, MP och V nu ägnar sig åt att jaga företagare för vinster i välfärden, blundar man samtidigt för förluster i välfärden ‒ den står ju ändå skattebetalarna för!

Artikel publicerad i bla HälsingeTidningar och Gefle Dagblad