Rim och reson i klimatdebatten

I Sverige bor drygt 0,1% av jordens befolkning. Enligt Internationella energirådet (International Energy Agency), där Sverige är medlem, släpper Sverige per capita ut ca 4 ton koldioxid per år, som jämförelse är medelvärde för samtliga länder 4,4 ton koldioxid per capita. Det innebär att Sverige står för ungefär 0,1 % av världens koldioxidutsläpp.

Så även om svensken i gemen, i sann rödgrön anda slutar med så mycket som möjligt och utan att dö på kuppen, sätter sig på en överväxt betesmark och spelar på läppen så blir koldioxidutsläppen i världen ändå kvar till nästan 99,9%.

 

Insändare publicerad i HälsingeTidningar