Förtroendehaveri leder till ruffel och båg

Inom sjukvårdspartiet Gävleborg pågår ett förtroendehaveri utan dess like. Det sker förtroendeomröstningar vid styrelsemöten där varken ordförande eller vice ordförande är närvarande. De närvarande har givetvis fullt förtroende för varandra, vilket inkluderar en person som är åtalad för grovt bedrägeri mot region Gävleborg och förvaltningsrätten i Falun och en som är misstänkt för sexköp och sexuellt ofredande av person som kan betraktas vara i en utsatt situation.

Etik och moral är något som alla de som nu har så mycket förtroende för varandra verkar sakna och uppenbarligen har de även missat att det ställs höga etiska och moraliska krav i partiet både vad gäller interna och externa förehavanden! Allt enl § 3 i partiets stadgar, hur det går ihop med de olika brottsmisstankar som nu florera inom SVG är för mig obegripligt!

Vid veckans regionfullmäktige markerade jag, med reservation, att det inte OK att ikläda sig förtroendeuppdrag och samtidigt vara under polisutredningen. Extra allvarligt blir det när den sexanklagade dels är verksam i en kvinnodominerad verksamhet såsom hälso- och sjukvården är och samtidigt vill vara partiets främsta företrädare.  Den numer åtalad för grovt bedrägeri uttalade sig den 23 nov i hälsingetidningar att han tagit timeout från politiken men det var en väldigt kort timeout, för fem dagar senare hade han gjort sig redo att vara ersättare i regionfullmäktige!

Vilka förträffliga företrädare väljarna som valde att lägga sin röst på sjukvårdspartiet Gävleborg fått!

Bättre sjukvård som ledord har numer ersatts av ruffel och båg!

Den politiska majoriteten behöver granskas om hur den belönar sig själva med ersättningar.

I en ledare i Arbetarbladet den 11 november ger Jenny Wennberg en kristall klar syn på hur skattepengarna i Ockelbo används, “ hade kommuner kunnat vara med i programmet Lyxfällan skulle Ockelbo vara en självskriven programdeltagare”!

Nu är det inte bara pengarna till Wij trädgårdar som i högsta grad är diskutabelt. Den politiska majoriteten behöver även granskas om hur den belönar sig själva med ersättningar.

I kommunen finns en så kallad oppositionsersättning, vilket ska ge den politiska oppositionen möjligheter att avsätta tid för få insyn i den kommunala verksamheten.

Nu är det lätt hänt att tro att det bara är de fem partier, alla andra förutom Socialdemokraterna och Centern, som inte samarbetar för att få en stabil politisk majoritet som kan få oppositionsersättning!

Men nej så är det inte; för även partier som ingår i en politisk majoritet får detta – hur orimligt det än låter! Ena stunden är exempelvis Centern i majoritet när makten talar men när pengar ska delas ut är Centern, påpassligt nog, helt plötsligt ett oppositionsparti!

I skattebetalarna och medborgarnas ögon borde det rimma illa att det på detta tveksamma sätt går att få tillgång till kommunala medel.

Då den politiska majoriteten, S+C, under lång tid drivit regelverket som tillåter detta, går det inte att se på något annat sätt än att Socialdemokraterna betalar Centern med skattepengar!

Som fritidspolitiker i Ockelbo har jag lyft denna fråga i fullmäktige, senast 2014, – givetvis utan gehör och förståelse men när det kom till beslut röstade jag för att den här typen av internt belöningssystem måste bort. I sann Lyxfällan anda borde det också försvunnit, för skattepengarna måste gå till bättre saker.

Och till skillnad från Mikael Rickfors som sjöng att han skulle köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna undrar jag om inte S är lite godissugna, för de köper ju Center för pengarna!

 

Artikel publicerad i Arbetarbladet

Inga förtroendeuppdrag inom sjukvårdspartiet

När det under nomineringsprocessen till förtroendeuppdrag talas om kupper och det skapas och sprids falsk information på grund av att några i sann demokratisk anda väljer att nominera fritt och med en tanke på förändring kan man tänka att det tillhör spelets regler.  Men när en majoritet inom partiet väljer att stödja och lyfta fram personer, till främsta företrädare dessutom, som borde ha förbrukat sitt förtroende har det gått för långt.

När man missbrukat ett förtroendeuppdrag så till den grad att man misstänks för dels flera fall av bedrägeri mot verksamheterna man är en del av eller att ha utsatt någon i en särskilt utsatt position för sexuellt ofredande eller förslag till sexköp är det allvarligt och visar på att man inte har i förtroendebranschen att göra. Det sistnämnda dessutom i en kvinnodominerat verksamhet såsom hälso- och sjukvården är.

Det som framkommit i media gör att sjukvårdspartiet solkas ner till något jag helst inte vill förknippas med. Jag kommer däremot fortsättningsvis fortfarande vara folkvald i regionfullmäktige då jag känner ett ansvar gentemot de som personkryssat mig i valet.

Ockelbo satsar på Wij trädgårdar och och lägger sparkravets våta filt över barn och unga

Återigen visar de styrande i Ockelbo att de hellre satsar på det som är glammigt än det som är nödvändigt för att behålla och även kanske locka till sig nya medborgare. De medborgare som ska vara med och betala kalasen som de som likt “pojken med guldbyxor” gärna ser till att det beslutas om!

I media framgår det nyligen att den rödgröna politiska majoriteten än en gång satsar pengar på Wij trädgårdar samtidigt som man lägger sparkravets våta filt på det som är Ockelbos framtid – barn och unga.

Det kommer säker hävdas att pengarna för detta tas ur en särskild kassakista vid regnbågens slut och inte från den som finansierar kärnverksamheterna vård, omsorg och skola. Men de pengar som en kommun kan leka med är pengar som kommunens invånare betalar i skatt, en kommun får också statsbidrag utifrån antalet invånare. Skatteintäkter och statsbidrag står för kanske uppemot 90% av kommunens intäkter. Resten kan komma från ex. avgifter, försäljning eller räntor.

Den politiska majoriteten låter återigen det ytliga och glättiga ta överhanden när det diskuteras hur en kommun kan bli mer attraktiv.

Jag anser, kanske till skillnad från andra, att till de viktigaste framtidsfrågorna hör att ha en politik som ökar antalet innevånare. Rent konkret innebär det att den så kallade kärnverksamheten, det som socialdemokraterna numer kallar för “bara överlevnad”, och som spelar stor roll för invånarnas livskvalitet, inflyttningen och företagande, sköts på ett bra sätt!

Ockelbo stoltserar numer med Sveriges dyraste VA-taxa,  invånarna betalar fem gånger mer än i den billigaste kommunen och dubbelt så mycket som medelkommunen.

När nyhetsmagasinet Fokus publicerar sin årliga ranking av hur bra alla Sveriges 290 kommuner är att bo i, är det ingen smickrande läsning att ta del av. Ockelbo hamnar i bottenskiktet, oplacerad tillsammans med 29 andra kommuner!

Det har under lång tid debatterats i media om vikten och betydelsen av turismen för länet! Det kan nog vara bra, men om inte vår kommun kan behålla de invånare som redan bor här finns nog risken att Ockelbo framöver blir ett enda stort levande museum!

Istället för att satsa pengar på de som åker härifrån och monumentbyggande, menar jag att det är bättre att satsa på de som redan bor här och aktiviteter som lockar till inflyttning. För den viktigaste gruppen måste vara, och förbli, den egna befolkningen för jag är övertygad om att de vill mer än bara överleva!

Artikel publicerad i Arbetarbladet och Gefle Dagblad