Inga förtroendeuppdrag inom sjukvårdspartiet

När det under nomineringsprocessen till förtroendeuppdrag talas om kupper och det skapas och sprids falsk information på grund av att några i sann demokratisk anda väljer att nominera fritt och med en tanke på förändring kan man tänka att det tillhör spelets regler.  Men när en majoritet inom partiet väljer att stödja och lyfta fram personer, till främsta företrädare dessutom, som borde ha förbrukat sitt förtroende har det gått för långt.

När man missbrukat ett förtroendeuppdrag så till den grad att man misstänks för dels flera fall av bedrägeri mot verksamheterna man är en del av eller att ha utsatt någon i en särskilt utsatt position för sexuellt ofredande eller förslag till sexköp är det allvarligt och visar på att man inte har i förtroendebranschen att göra. Det sistnämnda dessutom i en kvinnodominerat verksamhet såsom hälso- och sjukvården är.

Det som framkommit i media gör att sjukvårdspartiet solkas ner till något jag helst inte vill förknippas med. Jag kommer däremot fortsättningsvis fortfarande vara folkvald i regionfullmäktige då jag känner ett ansvar gentemot de som personkryssat mig i valet.