Ockelbo satsar på Wij trädgårdar och och lägger sparkravets våta filt över barn och unga

Återigen visar de styrande i Ockelbo att de hellre satsar på det som är glammigt än det som är nödvändigt för att behålla och även kanske locka till sig nya medborgare. De medborgare som ska vara med och betala kalasen som de som likt “pojken med guldbyxor” gärna ser till att det beslutas om!

I media framgår det nyligen att den rödgröna politiska majoriteten än en gång satsar pengar på Wij trädgårdar samtidigt som man lägger sparkravets våta filt på det som är Ockelbos framtid – barn och unga.

Det kommer säker hävdas att pengarna för detta tas ur en särskild kassakista vid regnbågens slut och inte från den som finansierar kärnverksamheterna vård, omsorg och skola. Men de pengar som en kommun kan leka med är pengar som kommunens invånare betalar i skatt, en kommun får också statsbidrag utifrån antalet invånare. Skatteintäkter och statsbidrag står för kanske uppemot 90% av kommunens intäkter. Resten kan komma från ex. avgifter, försäljning eller räntor.

Den politiska majoriteten låter återigen det ytliga och glättiga ta överhanden när det diskuteras hur en kommun kan bli mer attraktiv.

Jag anser, kanske till skillnad från andra, att till de viktigaste framtidsfrågorna hör att ha en politik som ökar antalet innevånare. Rent konkret innebär det att den så kallade kärnverksamheten, det som socialdemokraterna numer kallar för “bara överlevnad”, och som spelar stor roll för invånarnas livskvalitet, inflyttningen och företagande, sköts på ett bra sätt!

Ockelbo stoltserar numer med Sveriges dyraste VA-taxa,  invånarna betalar fem gånger mer än i den billigaste kommunen och dubbelt så mycket som medelkommunen.

När nyhetsmagasinet Fokus publicerar sin årliga ranking av hur bra alla Sveriges 290 kommuner är att bo i, är det ingen smickrande läsning att ta del av. Ockelbo hamnar i bottenskiktet, oplacerad tillsammans med 29 andra kommuner!

Det har under lång tid debatterats i media om vikten och betydelsen av turismen för länet! Det kan nog vara bra, men om inte vår kommun kan behålla de invånare som redan bor här finns nog risken att Ockelbo framöver blir ett enda stort levande museum!

Istället för att satsa pengar på de som åker härifrån och monumentbyggande, menar jag att det är bättre att satsa på de som redan bor här och aktiviteter som lockar till inflyttning. För den viktigaste gruppen måste vara, och förbli, den egna befolkningen för jag är övertygad om att de vill mer än bara överleva!

Artikel publicerad i Arbetarbladet och Gefle Dagblad