Idiotins nya ansikte; Sjukvårdspartiet Gävleborg – ruffel och båg

Som fd medlem kan jag bara ruska på huvudet åt det reella haveri som pågår inom sjukvårdspartiet. När en majoritet inom partiet väljer att stödja och lyfta fram personer, till främsta företrädare dessutom, som borde ha förbrukat sitt förtroende har det gått för långt.

När man missbrukat ett förtroendeuppdrag så till den grad att man misstänks för dels flera fall av grovt bedrägeri (och till och med erkänt samt tillåts fortsatt vara kassör)) mot verksamheterna man är en del av eller att ha utsatt någon i en särskilt utsatt position för sexuellt ofredande eller förslag till sexköp är det allvarligt och visar på att man inte har i förtroendebranschen att göra. Det sistnämnda dessutom i en kvinnodominerat verksamhet såsom hälso- och sjukvården är.

Jag accepterar givetvis inte den typen av beteende i en organisation som jag skulle vara en del av. Men när majoriteten i sjukvårdspartiet tycker det är OK valde jag sålunda förra året att lämna partiet. I ett brev daterat 2018-12-20 lämnade jag, dvs begärde utträde, ur partiet. Den 16 januari fick jag en bekräftelse på mitt utträde och där man också gav ett ”Tack för din insats i partiet”!

Några timmar senare kom ett annat, nytt och spännande besked, denna gång man hade uteslutit mig på grund av att jag hade skadat partiet? Spillrorna av den valda styrelsen hade uteslutit en person som inte längre var medlem!

Men man har fullt förtroende för personer som dels erkänt grovt bedrägeri mot regionen med flera och misstänkta sexbrottslingar – idioti!

Sjukvårdspartiets motto har tydligen förändrats från bättre sjukvård till ruffel och båg!