Nya interpellationer

Trots ett skrattretande uteslutningsförsök, det torde vara svårt att utesluta en person som inte är medlem, av pajasarna i sjukvårdspartiets styrelse är tre interpellationer inskickade till nästa regionfullmäktige.

  • GMO-fri mat; handlar om att trots att dåvarande landstinget 2013 beslöt att den mat som serveras ska vara GMO-fri är beslutet fortfarande inte genomfört och därför är mat som serveras fortfarande inte GMO-fri!
  • Informationssäkerhet; handlar om att det införts ny lagstiftning inom dataskydd och informationssäkerhet, GDPR och NIS. Erfarenheten är att regionens it-säkerhet lämnar mycket att önska.
  • Journalsystem för vården; handlar om lösningar så att alla inte ’låser in sig’ i egna system. Finns det någon dialog med kommunerna om att använda ett gemensamt system region och kommuner?