Kristallklar tydlighet av regionen kring alkoholbruk på jobbet!

Hur berusad på jobbet får du vara? Det var en fråga jag ställde till det ansvariga regionrådet Fredrik Åberg Jönsson (V).

Regionen säger sig vara en alkoholfri region men samtidigt tillåter man sina medarbetare var nästan rattfulla, 0,19 promille, nivån för rattfylleri är 0,2 promille. I sitt svar bekräftar regionrådet att om du som medarbetare vid ett alkoholtest har 0,19 promille får du återgå till exempelvis en kvalificerad patientnära arbetsuppgift – men gud nåde dig om du är påverkad!

Dessvärre skapar inte sådant budskap bilden av en attraktiv arbetsgivare som är mån om sin personal eller sina patienter!

Känsla eller fakta i klimatdebatten?

Jag sker nyligen i lokalmedia om behovet av rim och reson i klimatdebatten. Alltför ofta är det känslomässiga saker som lyfts fram snarare än fakta. Fakta kan ibland upplevas vara farlig då den inte är en känsla, en känsla kan vara övergående, fakta kan däremot förändras av annan fakta!

På insändarsidorna i länets lokaltidningar och i media generellt återkommer med jämna mellanrum ett känslobaserat mantra om vad svensken i gemen måste gör för att rädda jorden och klimatet.

Sluta flyga och slut äta kött är vad det brukar går ut på. Men om man lite nyktert och faktamässigt tittar på vad dessa mantra spridare påstår visar sig faktisk en annan sida – världen består inte bara av Sverige. För i Sverige bor bara drygt 0,1% av jordens befolkning.

Enligt internationell statistik via IEA (International Energy Agency), där Sverige är medlem, eller EDGAR släpper Sverige per capita ut ca 4,5 ton koldioxid per år, som jämförelse är medelvärde för samtliga länder 4,8 ton koldioxid per capita. Det innebär att Sverige står för drygt 0,1 % av världens koldioxidutsläpp.

Om nu alla i Sverige slutar äta nötkött, vilket ska ge en bra känsla, minskas de utsläpp som nötkreaturen medför med, just det, 0,1%.  För av jordens alla nötkreatur finns 1 promille i Sverige, vilket kan läsas i statistik från exempelvis FAOSTAT (Food and Agriculture Organization of the United Nations).

Om alla i Sverige även slutar flyga minskar utsläppen av koldioxid ytterligare, dock med långt mindre än 0,01%. För enligt det statliga affärsverket, Luftfartsverket, står det svenska flyget av ca 5% av Sveriges totala utsläpp av koldioxid.

Så när många i Sverige antingen tror att Sverige är världen eller att hela världen lyssnar på vad vi säger och gör och slutar äta kött, slutar flyga osv är det lätt att konstatera att i andra delar av världen, världen utanför Sverige, gör de annorlunda. I exempelvis Kina öppnas i oktober Pekings nya flygplats som är tänkt att kunna hantera 72 miljoner passagerare varje år, tom 100 miljoner om så behövs.

En annan viktig fråga är hur mycket jag, som svensk skattebetalare, kommer att miljöbeskattas av den nuvarande bokstavskombinations regeringen för att kompensera för all den utveckling som sker utanför Sverige, till exempel de 216 nya flygplatser som de kinesiska myndigheterna avser att bygga de kommande 15 åren?

Så även om svensken i gemen, i sann rödgrön anda slutar med så mycket som möjligt, utan att dö på kuppen, beskattad upp till hårfästet och med en känsla av att göra gott, sätter sig på en överväxt betesmark och spelar på läppen så blir koldioxidutsläppen i världen ändå kvar till nästan 99,9%.

Artikel publicerad i bla Gefle Dagblad, Arbetarbladet

Hur berusad får du vara på jobbet?

Region Gävleborg är en uttalat alkohol-, drog- och tobaksfri region och 2018 var året då slumpmässiga alkohol och drogtester skull börja genomföras, åtminstone var det ambitionen under 2017. Syftet med alkohol- och drogtesterna var att öka patientsäkerheten, uppnå en säker arbetsmiljö och förebygga ohälsa hos medarbetarna.

Inför detta kunde man i bland annat fackpressen och säkerligen även i lokalmedia läsa om bakgrunden till dessa tester och att förhandlingarna med de fackliga parterna, Kommunal, Vårdförbundet och Gästrike Hälsinge läkareförening slutat i oenighet. På en fråga om hur man skulle mäta alkoholbruk var svaret från regionen att ett alkoholtest genomförs genom ett alkoholutandningsprov i en alkometer.

Vidare angavs att; Om ett första utandningsprov visar utslag på över 0,19 promille skall ett andra verifierande utandningsprov genomföras. Detta prov skall bevittnas av närvarande chef som kallas av provtagaren. Då verifierande utandningsprov visar utslag under 0,20 promille återgår medarbetaren i tjänst.

Men om det verifierande utandningsprovet gav ett utslag på över 0,19 promille ger detta underlag för chef att misstänka alkoholpåverkan. Då gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille verkar upplägget av dessa tester göra att det går bra att arbeta med kvalificerade patientnära arbetsuppgifter inom regionen med en alkoholnivå som ligger väldigt nära det som räknas som rattfylleri!

Hos Systembolaget kan man läsa om hur beteende kan variera vid olika promillehalter och vad som händer när du dricker – och med känslan i kroppen. Vid 0,2 promille ser det ungefär ut så här ser det ut hos en normaltålig person; Du känner en värmekänsla och du känner sig avspänd. Du blir glad och pigg. Din självkritik minskar. Du känner dig allmänt väl till mods. Precision och reaktionshastighet börjar försämras. De senare är säkert saker som en arbetsgivare troligen inte vill ska hända!

Därför har jag ställt en interpellation till det ansvariga regionrådet där jag nästa regionfullmäktige förväntar mig ett svar om hur regionen ser på alkoholbruk och vad man menar med en alkoholfri region.

Artikel publicerad i bla Gefle Dagblad