Hur berusad får du vara på jobbet?

Region Gävleborg är en uttalat alkohol-, drog- och tobaksfri region och 2018 var året då slumpmässiga alkohol och drogtester skull börja genomföras, åtminstone var det ambitionen under 2017. Syftet med alkohol- och drogtesterna var att öka patientsäkerheten, uppnå en säker arbetsmiljö och förebygga ohälsa hos medarbetarna.

Inför detta kunde man i bland annat fackpressen och säkerligen även i lokalmedia läsa om bakgrunden till dessa tester och att förhandlingarna med de fackliga parterna, Kommunal, Vårdförbundet och Gästrike Hälsinge läkareförening slutat i oenighet. På en fråga om hur man skulle mäta alkoholbruk var svaret från regionen att ett alkoholtest genomförs genom ett alkoholutandningsprov i en alkometer.

Vidare angavs att; Om ett första utandningsprov visar utslag på över 0,19 promille skall ett andra verifierande utandningsprov genomföras. Detta prov skall bevittnas av närvarande chef som kallas av provtagaren. Då verifierande utandningsprov visar utslag under 0,20 promille återgår medarbetaren i tjänst.

Men om det verifierande utandningsprovet gav ett utslag på över 0,19 promille ger detta underlag för chef att misstänka alkoholpåverkan. Då gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille verkar upplägget av dessa tester göra att det går bra att arbeta med kvalificerade patientnära arbetsuppgifter inom regionen med en alkoholnivå som ligger väldigt nära det som räknas som rattfylleri!

Hos Systembolaget kan man läsa om hur beteende kan variera vid olika promillehalter och vad som händer när du dricker – och med känslan i kroppen. Vid 0,2 promille ser det ungefär ut så här ser det ut hos en normaltålig person; Du känner en värmekänsla och du känner sig avspänd. Du blir glad och pigg. Din självkritik minskar. Du känner dig allmänt väl till mods. Precision och reaktionshastighet börjar försämras. De senare är säkert saker som en arbetsgivare troligen inte vill ska hända!

Därför har jag ställt en interpellation till det ansvariga regionrådet där jag nästa regionfullmäktige förväntar mig ett svar om hur regionen ser på alkoholbruk och vad man menar med en alkoholfri region.

Artikel publicerad i bla Gefle Dagblad