Replik till EIF GD 27 mars

Signaturen EIF undrar vad jag menar när jag skriver “nyktert och faktamässigt” och det enkla svaret är att det betyder helt enkelt vad det står för. I klimatdebatten är alltför många känslomässigt berusade, känner hur saker och ting är och negligerar därför fakta.

Saklig evidensbaserad fakta upplevs av många som det farligaste som finns detta då dessa inte är baserade på känslor. Fakta visar att känslor är övergående, alltmedan fakta är bestående eller överbevisad av fakta och inte av andra känslor!

Det som saknas är rim och reson och jag menar att det är nyttigt att ifrågasätta den känslomässiga klimatdebatten som idag förs och lyfta fram fakta om vår möjlighet till påverkan. Påverkas miljön i den utsträckning som de känslomässigt berusade känner om Sverige och svensken i gemensam tar till extremer och slutar flyga, åka bil eller äta kött? Jag förstår att det kan vara jobbigt när ens illusioner krossas!

När man känner hur saker och ting är hur kan man då beskriva den klimatmässiga situation världen befinner sig i? Hur känner man då inför den kanske obehagliga frågan, som nästan aldrig kommer upp när klimatet debatteras, om överbefolkning och den befolkningsökningen som sker i världen och dess påverkan på miljön?

Vad händer med klimatet när folkmängden i exempelvis utvecklingsländerna växer snabbt? I takt med att deras ekonomiska välstånd också stiger, kommer de att ändra livsstil och börja förbruka mer energi än de gör i dag!

Att försöka beskriva klimatproblemen och finna lösningar utan dessa faktorer är som att famla i mörkret! För det bästa för klimatet är rent krasst att skaffa färre barn!

Insändare publicerad i Gefle Dagblad