Svar till Per Jernberg Feministisk initiativ Gävle GD 24 mars

Per Jernberg ger i sitt svar på min insändare, GD den 21 mars ang känslor eller fakta i klimatdebatten, uttryck för en oförståelse inför mitt realistiska inlägg om hur klimatdebatten idag förs och så kanske det kan vara om man enbart känner hur saker och ting är!

Men fakta är att oavsett hur mycket den rödgröna regeringen, kanske med feministisk initiativs önskan, än försöker miljöbeskatta det svenska folket, till den nivå att man inte kan göra annat än att sitta på en överväxt betesmark och spela på läppen, i tron att det får ner klimatpåverkan så är det i slutändan bara 0,1% av jordens befolkning som påverkas av detta.

Eller tror Per Jernberg och feministisk initiativ på fullaste allvar att den övriga världen stannar upp, lyssnar och ropar hurra – så ska vi också göra? Det är ett känslobaserat svar (när man känner att det är så)! Men det realistiska svaret är att den största delen av jordens befolkning inte ens vet om att Sverige existerar!

Insändare publicerad i Gefle Dagblad