Anmälan om kollektiv kränkande behandling

I går gjorde jag en anmälan om kollektiv kränkande behandling i skolan då jag fått kännedom om att det hänt/pågick en kollektiv kränkande handling på Perslundaskolan. Bakgrunden är att det varit skadegörelse av datorer varav en dator blivit låst biometriskt och kunde därför inte låsas upp av skolan.

Skolpersonal hade under förra veckan i klasser meddelat att barnen skulle erkänna vem som gjort skadegörelsen annars blir det polisanmälan, enl uppgift har inget barn erkänt. Under slutet av veckan blir pojkar i årskurs 9, en efter en, uttagna från respektive lektion och får lämna fingeravtryck, alla 10 fingrar för att se vem som gjort skadegörelsen.

Om inte det var pojkarna skulle det fortsättas med flickorna i årskurs 9 och sedan vidare till årskurs 6. Dessa var tydligen de som har haft störst tillgång till de datorer som skadegörelsen härrör sig till.

Ingen ur personalen på Perslundaskolan, varken ledning eller de lärare som skickar ut barnen en efter en, reagerar över vad man faktiskt håller på med!

Skolan agerar som att alla barn är skyldiga och att barnen måste bevisa att de inte är den/de skyldiga. Skolan genom sina personal tvingar barn i en beroendeställning, vuxen skolpersonal gentemot barn, att göra något med sin kropp, inte bara en gång utan 10 gånger.

Vårdnadshavarna till barn som utsatts för den kollektiva kränkning är inte på något sätt informerad om detta.