Klimatet – hot eller möjlighet!

(Alternativ rubrik; Är inte klimathoten bara en saga AB)

Många svenskar tycks idag inte ha ett klart begrepp om litenheten i de svenska utsläppen av koldioxid. Sveriges bidrag består av ungefär 1 promille (IEA) men samtidigt tar de svenska skogarna upp nästa lika mycket (Nordiska ministerrådet, Eurostat).

En följd av denna faktaresistens är att man anser att Sverige nu måste vidta ännu mer kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen, dels genom fortsatta minskningar av utsläpp men även ett mer restriktivt och sparsamt leverne. Flygtrafiken, köttet och bilar ses som stora syndare inte minst av dem som röstar på Miljöpartiet eller andra känn- och tyck-partier. Utsläppsminskningen ska främst lösas genom satsning på vind och solenergi där den generella inställning är mycket positiv.

Vad man ska ta sig till när det inte blåser eller under en solfattig vinter med bister kyla tycks man inte ha funderat över. I Stockholm har Miljöpartiet dock tänkt till och lugnar invånarna med att en eventuell elbrist bara kommer gälla de kallaste dagarna!

Många säger att det råder 97 procent konsensus bland världens klimatforskare i klimatfrågan men att växthusgaser påverkar jordens klimat är inte problemet utan hur mycket, hur snart och hur omfattande en ”klimatändring” kan bli, där finns ingen konsensus!

Något av den tekniska utveckling som pågår i Sverige, och sker i skymundan, är utvecklingen och installationer av värmepumpar, dels i ett led att minska energibehovet men som dessutom ger klirr i den egna plånboken.  Enligt energimyndigheten fanns det 2016 ungefär 1,3 miljoner värmepumpar installerade i Sverige och dessa har medfört en energibesparing som nästan är lika stor eller kanske till och med större än tillskottet från vindkraften i Sverige!

Går klimatförändringarna verkligen allt snabbare? Svenska socialistiska EU parlamentariker från S, C och V tror på den sagan och vill att EU ska utlysa ett klimatnödläge! Trovärdigheten för sådana uttalande kan på mycket goda grunder ifrågasättas! För trettio år sedan angav exempelvis FN att världen bara hade tio år på sig innan allt vara utom människans kontroll! Flera länder skulle komma ligga under vatten, bland annat Maldiverna. Ett Maldiverna där man ganska nyligen invigde en ny internationell flygplats!

Artikel publicerad i Arbetarbladet