Replik till Mats Eriksson, LO-distriktet Dalarna och Gävleborg och  Johan Danielsson (S), Moderaternas politik hotar det europeiska samarbetet. Gefle Dagblad 15 maj.

I skribenternas inlägg lyser både socialdemokraternas  och LO:s avsky mot Moderaterna i igenom, nyligen även exemplifierat av chefredaktören för fackförbundet byggnads förbundstidning byggnadsarbetaren som skrev  “gå å dö jävla moderater” och det genomsyrar även hela inläggets argumentation.

LO, tillsammans med socialdemokraterna, försöker ge sken av att de står upp för Sverige och i dess förlängning den svenska modellen, när man i själva verket är beredda att lämna över mångt och mycket till EU och dess lagstiftning, genom exempelvis det som kallas den sociala pelaren där en rad olika principer och rättigheter ska garantera alla i Europa ”en rättvis all-europeisk arbetsmarknad” och ”en all-europeisk välfärd.

I LO:s valkampanj nu inför valet till EU-parlamentet, hävdas det att ”I EU röstar vi ja till schyssta löner och trygga anställningar.” LO har även drivit på för att öka EU:s möjligheter att styra över den svenska arbetsmarknadsmodellen. I Sverige är det än så länge arbetsmarknadens parter som har ansvaret. Det är så det åstadkoms schyssta löner och trygga anställningar.

Om en socialisering i Europa sker kommer det välstånd som skapats av att ett framgångsrikt företagande, som dels lagt grunden för men även det som finansierar vår gemensamma välfärd, kommer att försvinna. Varje skattekrona har skapats genom att någon fått en idé, vågat satsa på sin dröm och lyckats leverera en produkt eller tjänst vi andra tycker är så bra att vi är villiga att betala mer för den än vad företagaren spenderat på att skapa den. Detta vill LO och socialdemokraterna avskaffa!

I stora delar av Europa – sker det allt oftare med hjälp av EU-lagstiftning, dvs lagstiftning istället för kollektivavtal. Där fungerar också arbetsmarknaden oftast väsentligt sämre, med svag löneutveckling, hög ungdomsarbetslöshet, låg produktivitet och annat elände.

I dess förlängning vill LO att den svenska neutraliteten avskaffas. Det är motsatsen till att ta tillbaka kontrollen. Risken är också att det blir franska, italienska eller varför inte grekiska villkor som påtvingas svenska arbetstagare.

Så en röd röst i EU-valet är därför en röst för; Nej till Sverige, Ja till ännu mer makt åt EU och Ja till en socialisering av Europa!

Artikel publicerad i Gefle Dagblad