Svar till Henrik Petrén; Bättre att vi börjar nu, man kan inte förhandla med klimatet, GD 21 maj

Henrik Petrén vill, som jag tolkar det, egentligen ödelägga hela Sveriges transportsystem genom absurda skatter i klimatets namn. Dessa är naturligtvis helt meningslösa ur klimatsynpunkt men skillnaden är att de kommer att ställa till enorm skada på det svenska samhället.

Jag undrar varför han vill göra det men när han hänvisar till ett klimatpolitiskt råd blir allt helt plötsligt väldigt klart – det handlar inte om klimatet utan det handlar om politik, makt och aktivism.

Man kan inte förhandla med klimatet säger Henrik Petrén men om nu svenskarna ska beskattas ännu mer för koldioxidutsläpp undrar jag hur han tänker sig beskatta naturen? För naturen själv, hav och land, frigör till skillnad från människan, enorma mängder koldioxid ut i atmosfären – hittills helt skattefritt dessutom!

Jag tycker det är anmärkningsvärt att någon som säger sig representera klimatsvaret uppenbarligen inte verkar vara mer insatt i den komplexitet som rör klimatet, utan trummar på i en av miljörörelsen skapad grön hysteri, där klimatförändringar bara är en liten del!

 

Gefle Dagblad är tyvärr väldigt restriktiv när det gäller svar som rör klimatet och vissa klimatorganisationer.