Replik till Bo Jonsson; Läs klimatpanelens rapporter, AB 20/6

De senaste åren har det i massmedia, och kanske även av Bo Jonsson, så gott som dagligen ropats  – Vargen kommer, det pågår en global klimatförändring som kan få katastrofala effekter!

FN:s klimatpanel IPCC inrättades 1988 på initiativ av oroade miljömedvetna forskare som ville få politiker att vidta åtgärder för att minska utsläppen av fossil koldioxid. Att informera politiker om kunskapsläget tycks ha varit samma sak som att informera om det alarmistiska budskapet.

Det verkar inte som Bo Jonsson är medveten om att det han uppenbarligen ser som den sanna källan av kunskap om klimatet, IPCC, i högsta grad är ett politiskt organ, där man förhandlar fram resultat, och inte ett vetenskapligt, där resultat fastställs via observationer!

Enligt Bo Jonsson är allt som presenteras via IPCC baserat på knastertorrt akademiskt arbete och allt annat är enligt Jonsson utan relevans. Tyvärr måste jag då krossa Jonsson illusion men IPCC:s underlag har historiskt visat sig bestå av en stor del s.k. grå litteratur, dvs. artiklar som inte publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Vid en genomgång fann en grupp granskare att över 30% av dessa var kampanjartiklar från Världsnaturfonden och Greenpeace, studentuppsatser, tidningsartiklar, pressmeddelanden, en skrift med utrustningsråd för antarktisbesökare samt ett magasin för bergsklättrare! Alltså – knastertorrt akademiskt arbete!

Annat som inte heller stärkt IPCC:s trovärdigheten är; Mann:s hockyklubba; Klimatmodellerna trumfar verkligheten; IPCC:s rapporter om temperaturutvecklingen i flera delar av världen kan inte reproduceras; Climategate där all rådata förstördes; Nya Zeelands artificiella uppvärmning där temperaturförändringar uppstått i datorer genom korrektion av observationer; Himalayagate där uppgift om glaciärernas avsmältning hade hämtats från Världsnaturfonden eller för den delen alla de dränkta korallöar som ännu lever och frodas.

För att avsluta med ett uttalande av Stephen Schneider (1989) IPCC:s då ledande ideolog; “To capture the public’s imagination … we have to offer up scary scenarios, make simplified dramatic statements and make little mention of any doubts we might have. Each of us has to decide what is the right balance between being effective and being honest.”

Med andra ord – Vi som besitter den rätta insikten kan tillåta oss att vara oärliga och skrämma eller lura andra (mindre vetande); annars kanske de inte har vett att dra samma slutsatser som vi – eller hur Bo Jonsson!

 

Ännu opublicerat svar på insändare, som namnger mig, i Arbetarbladet men det kanske kommer  även om det är ett svar till en som tror på klimathot?

Socialdemokratiska modellen; Ska inte löna sig att utbilda sig eller vara framgångsrik

(Rubrik i Gefle Dagblad; Ekonomi är fakta och den tar inte hänsyn till känslor)

I lokal media lyfter Patrik Lundqvist fram arbetarrörelsens tanke om att förändra klassamhället, något man själv i högsta grad bidragit till och till och med skapat nya klasser.

I den socialdemokratiska modellen ska det inte löna sig att utbilda sig eller vara framgångsrik, det ska inte vara skillnad på att jobba och inte jobba, det ska vara så dyrt som möjligt att anställa osv för allting ska vara lika för alla.

Socialdemokraterna har gått från att vara arbetarnas parti till bidragstagarnas, där 31 % av de arbetslösa och 36 % av de bidragstagande röstade på S i senaste valet, men bara en fjärdedel av de förvärvsarbetande (Valu 2018). Därför förstår jag att allting måste jämnas ut och ingenting får sticka ut

Men skillnaderna i inkomst måste tillåtas bli större om både fler ska in på arbetsmarknaden och vi samtidigt ska behålla experter, entreprenörer och talanger i Sverige. För man når aldrig toppen utan att ta första steget!

Det svenska välståndet har skapats av att ett framgångsrikt företagande, som dels lagt grunden för men även det som finansierar vår gemensamma välfärd. Varje skattekrona har skapats genom att någon fått en idé, vågat satsa på sin dröm och lyckats leverera en produkt eller tjänst vi andra tycker är så bra att vi är villiga att betala mer för den än vad företagaren spenderat på att skapa den. Är det detta som arbetarrörelsen, eller kanske det är bidrags-rörelsen, nu vill avskaffa?

I tider då kommuner av ekonomiska skäl kommer tvingas att öka skolklasser, dra ner på material i skolor, neka barn förskoleplats och allt annat som ingår i de budgeterade kostnaderna om de inte får in mer pengar!

Ekonomin är fakta och den tar inte hänsyn till känslor. Har man inga pengar kan man inte betala. Kommer inte mer pengar in till kommuner kommer välfärden som vi ser den idag vara ett minne blott, medan skatterna kommer vara skyhöga.

Jag menar att det också måste ske en förändringar av de olika bidrag som idag finns, exempelvis försörjningsstödet. Dels måste det vara lika för alla, samma krav på alla vilket det inte är idag. Vissa hänvisas först till släktingar, sparade pengar eller ta vilket jobb som helst om de blir av med jobb eller sjukpenningen medan andra hamnar där direkt och kommer aldrig därifrån!

Men för en gångs skull har nog Patrik Lundqvist rätt, för det finns “en möjlighet för oss att stöpa om samhället för allas bästa. Om vi vill och vågar ta den” men jag undrar om han förstår att det innebär en avgång av hela S MP/V C L regeringen,  först då får dessa ord någon mening när de kommer från det hållet!

Artikel publicerad i Arbetarbladet och Gefle Dagblad

Hög tid att avveckla Public Service

För mindre än ett år sedan var det val i Sverige och nyligen var det åter val, denna gång till EU-parlamentet. Och i samband med dessa val blev det extra tydligt hur agendadriven statsmedierna SVT och SR är som megafoner för gängse politiskt korrekta attityder!

Genom beteckningen, public service, vill staten inbilla oss att denna är i allmännas tjänst och vilar på ett folkligt mandat, men numer är det genom en tvångsbeskattning snarare en statlig propagandamaskin!

En propagandamaskin som upprätthåller ett informationsmonopol som gör att så kallade oberoende medier inte kan konkurrera med dem, vilket tvingar dem att söka bidrag av staten vilket de givetvis får eftersom de då blir beroende av statens pengar snarare än sina egna kunder.

När staten inte längre kan kontrollera informationsflödet ställer staten istället censurerande krav på aktörer inom social medier på sådant som inte inte lever upp till statens krav på vilka åsikter som är acceptabla.

Inför valet 2018 skapades faktakollen (Faktiskt.se) av bla SVT, SR, DN och SvD för att slå fast vad som är sanningen. Men tanken att någon institution i ett öppet demokratiskt samhälle ska kunna slå fast sanningen hör inte samman med pressfriheten och idéen om fria media som en garant för ett upplyst samhälle. Det är i diktaturer och andra despotiska samhällen som någon slår fast sanningen.

I George Orwell’s  bok 1984, publicerad redan 1949 och som nog setts som en utopi, beskrivs de intellektuella handlingarna hos en person såsom politiskt oacceptabla tankar som brottsliga och se – där är vi nästa nu!

I tider då troligen fler än en ställer sig frågan; – är det sant eller såg du det på SVT- visar det på att tiden är mogen att reformera och montera ner statens propagandamaskin!

 

Artikel publicerad i Arbetarbladet och Din Lokaltidning

Väder eller klimat; vad är vad?

I media kan vi med jämna mellanrum läsa om värmeböljor. Är det inte Afrika-värmen så är det Ryssvärmen eller något annan värme. Nu inför Sveriges nationaldag var uppmaningen i media om att passa på att njuta av värmen för under helgen kommer den varma luften att dra bort österut med blygsammare temperaturer som följd!

När väl värmen kommer då är det minsann inget tal om klimatförändring, för det har nog media glömt bort för stunden! Men vad är klimat egentligen? Skulle något ställa frågan till 10 personer är jag övertygad om att det skulle bli tio olika svar.

Väder avser tillstånd, eller aktiviteten hos fenomen, under kortare tidsperioder, timmar eller dagar. Väderlek kan då ses som vädret under ett par dagar upp till två veckor. Klimat avser statistiska egenskaper hos vädret under längre perioder. Enkelt uttryckt kan man säga att klimat är vädrets historia.

För att kunna bedöma om det inträffat en klimatförändring behöver man minst 30 års statistik. Statistiken säger inget orsaken till klimatförändringen, bara att den inträffat. Vi vet alltså inte om det är en naturlig variation av klimatet eller om eller hur mycket temperaturen påverkats av fossil förbränning.

En ökning av jordens temperatur är beroende av många andra och troligen större faktorer än mänskligt orsakad koldioxid såsom solens aktivitet, fördelningen av atmosfärisk vattenånga och moln, atmosfäriska- och ocean-cirkulationsmönster, vulkaners aktivitet och förändringar i jordens omloppsbana.

Ett exempel på detta är att havsströmmar spelar stor roll för väder och klimat, i Skandinavien är det som benämnts som Golfströmmen av stor betydelse för klimatet. Ett annat exempel är solens påverkan, som under tidens gång antingen haft hög aktivitet som under den medeltida värmeperioden runt år 900 – 1300-talet eller låg aktivitet under det som kallas lilla istiden runt år 1300 – 1900-talet!

Svante Arrhenius, den svenske nobelpristagaren i kemi (1903), var troligen den första som redan 1896 gjorde en kvantitativ uppskattning av klimatkänsligheten. Under det senaste seklet, och trots alla hundratals miljarder spenderade på klimatvetenskap, har forskare egentligen inte lyckats ökat förståelse för den kritiska parametern: känsligheten av atmosfärstemperaturen för förändringar i koldioxid-koncentrationer.

Det säger något om hur komplex klimatet är och som Sokrates lär ha uttryckt det, och som passar så bra in i alla självsäkra uttalanden som i klimatfrågan, –  Ju mer jag lär mig desto mer inser jag hur lite jag vet!

 

Artikel publicerad i Arbetarbladet, Gefle Dagblad och Din lokaltidning

Svar till Torbjörn Vennströms, Vi behöver ett 73-punktsprogram för klimatet, GD 6 juni

Om man läser Torbjörn Vennströms insändare kan man tro att jorden är hotad och att det är mänskligt skapad koldioxid som är orsaken, förutom att det också har skapat det skribenten anser vara ekonomiska orättvisor i Sverige.

Men under industriell tid har luftens koldioxidhalt ökat från 0,03% till 0,04%. Är det något att vara rädd för? Det tycker inte jag, med tanke på gasens oumbärlighet för livet på jorden!

Att det skulle ske en biologisk utarmning på grund av detta verkar också rätt befängt med tanke på den grundläggande evolutionära princip som Darwin kallade kampen för tillvaron. Där i princip alla arter på vår jord alltid hotas av utrotning, varje förändring av väder och klimat gynnar vissa arter och missgynnar andra i denna kamp.

Det gäller att ta i från tårna i sin argumentation men ibland kan det vara bra att stanna upp, tänka över och kanske komma till insikten, som Sokrates lär ha uttryckt det, och som passar så bra in i alla självsäkra uttalanden när det gäller klimatet –  Ju mer jag lär mig desto mer inser jag hur lite jag vet!

Artikel publicerad i Gefle Dagblad och Arbetarbladet

Svar till Bensinupproret 3.0, Fossilt bränsle åsamkar astronomiska kostnader, Ljusnan 5 juni.

I en debattartikel skriver företrädare, för 11000 Facebook användare, ett upprop om att drivmedel måste vara dyrare.  Ett annat upprop som kräver lägre priser på drivmedel, har samtidigt samlat över 650 000 svenskar som tycker att det är nog nu.

Artikelförfattarna bygger sin argumentation med en hänvisning till en rapport från IVL, dock nämns inte vilken rapport men det är ”Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts” de hänvisar till, och ger sken av att den handlar om koldioxid. Men tyvärr för skribenterna så innehåller den nämnda rapporten inte ett enda ord om koldioxid! Rapporten handlar om kvävedioxid och partiklar och inte koldioxid!

Koldioxid få också klä skott för skador på skog och grödor (sådana uttalanden blir extra spännande då koldioxiden är oumbärlig för livet på jorden), erosion på infrastruktur och byggnader, kalkningsinsatser i marker och vattendrag!

Myndigheten Trafikanalys analyserar varje år de skatter som trafiken betalar jämfört med de samhällsekonomiska kostnader som den orsakar. De samhällsekonomiska kostnaderna utgörs bland annat av buller, koldioxidutsläpp, hälsofarliga utsläpp, olyckor och vägslitage.

Deras analys visar att personbilstrafik på landsbygden redan i dag är överbeskattad. Exempelvis är skatten för en bensindriven personbil på landsbygden 83 % för hög, vilket är en kraftig överbeskattning.  Till detta kommer också de 93 miljarder kronor per år som vägtrafiken betalar in i olika andra skatter, trots att den bara kostar 38 miljarder kronor per år. Det kan jämföras med järnvägen som kostar 35 miljarder kronor men bara betalar in 2 miljarder kronor!

Därför är det hål i huvudet att lägga på personbilstrafiken en extra punktskatt för att få in ytterligare 54 miljarder kronor till statskassan!

Men det är klart, har man möjlighet att ta elcykeln till tunnelbanan eller har en utbyggd kollektivtrafik, där man trots högre drivmedelspriser fortfarande har råd att bedriva trafik, är det enkelt att kräva högre skatter för det drabbar inte dem själva!

Artikel publicerad på Helahalsingland.se