Svar till Bensinupproret 3.0, Fossilt bränsle åsamkar astronomiska kostnader, Ljusnan 5 juni.

I en debattartikel skriver företrädare, för 11000 Facebook användare, ett upprop om att drivmedel måste vara dyrare.  Ett annat upprop som kräver lägre priser på drivmedel, har samtidigt samlat över 650 000 svenskar som tycker att det är nog nu.

Artikelförfattarna bygger sin argumentation med en hänvisning till en rapport från IVL, dock nämns inte vilken rapport men det är ”Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts” de hänvisar till, och ger sken av att den handlar om koldioxid. Men tyvärr för skribenterna så innehåller den nämnda rapporten inte ett enda ord om koldioxid! Rapporten handlar om kvävedioxid och partiklar och inte koldioxid!

Koldioxid få också klä skott för skador på skog och grödor (sådana uttalanden blir extra spännande då koldioxiden är oumbärlig för livet på jorden), erosion på infrastruktur och byggnader, kalkningsinsatser i marker och vattendrag!

Myndigheten Trafikanalys analyserar varje år de skatter som trafiken betalar jämfört med de samhällsekonomiska kostnader som den orsakar. De samhällsekonomiska kostnaderna utgörs bland annat av buller, koldioxidutsläpp, hälsofarliga utsläpp, olyckor och vägslitage.

Deras analys visar att personbilstrafik på landsbygden redan i dag är överbeskattad. Exempelvis är skatten för en bensindriven personbil på landsbygden 83 % för hög, vilket är en kraftig överbeskattning.  Till detta kommer också de 93 miljarder kronor per år som vägtrafiken betalar in i olika andra skatter, trots att den bara kostar 38 miljarder kronor per år. Det kan jämföras med järnvägen som kostar 35 miljarder kronor men bara betalar in 2 miljarder kronor!

Därför är det hål i huvudet att lägga på personbilstrafiken en extra punktskatt för att få in ytterligare 54 miljarder kronor till statskassan!

Men det är klart, har man möjlighet att ta elcykeln till tunnelbanan eller har en utbyggd kollektivtrafik, där man trots högre drivmedelspriser fortfarande har råd att bedriva trafik, är det enkelt att kräva högre skatter för det drabbar inte dem själva!

Artikel publicerad på Helahalsingland.se