Svar till Torbjörn Vennströms, Vi behöver ett 73-punktsprogram för klimatet, GD 6 juni

Om man läser Torbjörn Vennströms insändare kan man tro att jorden är hotad och att det är mänskligt skapad koldioxid som är orsaken, förutom att det också har skapat det skribenten anser vara ekonomiska orättvisor i Sverige.

Men under industriell tid har luftens koldioxidhalt ökat från 0,03% till 0,04%. Är det något att vara rädd för? Det tycker inte jag, med tanke på gasens oumbärlighet för livet på jorden!

Att det skulle ske en biologisk utarmning på grund av detta verkar också rätt befängt med tanke på den grundläggande evolutionära princip som Darwin kallade kampen för tillvaron. Där i princip alla arter på vår jord alltid hotas av utrotning, varje förändring av väder och klimat gynnar vissa arter och missgynnar andra i denna kamp.

Det gäller att ta i från tårna i sin argumentation men ibland kan det vara bra att stanna upp, tänka över och kanske komma till insikten, som Sokrates lär ha uttryckt det, och som passar så bra in i alla självsäkra uttalanden när det gäller klimatet –  Ju mer jag lär mig desto mer inser jag hur lite jag vet!

Artikel publicerad i Gefle Dagblad och Arbetarbladet