Socialdemokratiska modellen; Ska inte löna sig att utbilda sig eller vara framgångsrik

(Rubrik i Gefle Dagblad; Ekonomi är fakta och den tar inte hänsyn till känslor)

I lokal media lyfter Patrik Lundqvist fram arbetarrörelsens tanke om att förändra klassamhället, något man själv i högsta grad bidragit till och till och med skapat nya klasser.

I den socialdemokratiska modellen ska det inte löna sig att utbilda sig eller vara framgångsrik, det ska inte vara skillnad på att jobba och inte jobba, det ska vara så dyrt som möjligt att anställa osv för allting ska vara lika för alla.

Socialdemokraterna har gått från att vara arbetarnas parti till bidragstagarnas, där 31 % av de arbetslösa och 36 % av de bidragstagande röstade på S i senaste valet, men bara en fjärdedel av de förvärvsarbetande (Valu 2018). Därför förstår jag att allting måste jämnas ut och ingenting får sticka ut

Men skillnaderna i inkomst måste tillåtas bli större om både fler ska in på arbetsmarknaden och vi samtidigt ska behålla experter, entreprenörer och talanger i Sverige. För man når aldrig toppen utan att ta första steget!

Det svenska välståndet har skapats av att ett framgångsrikt företagande, som dels lagt grunden för men även det som finansierar vår gemensamma välfärd. Varje skattekrona har skapats genom att någon fått en idé, vågat satsa på sin dröm och lyckats leverera en produkt eller tjänst vi andra tycker är så bra att vi är villiga att betala mer för den än vad företagaren spenderat på att skapa den. Är det detta som arbetarrörelsen, eller kanske det är bidrags-rörelsen, nu vill avskaffa?

I tider då kommuner av ekonomiska skäl kommer tvingas att öka skolklasser, dra ner på material i skolor, neka barn förskoleplats och allt annat som ingår i de budgeterade kostnaderna om de inte får in mer pengar!

Ekonomin är fakta och den tar inte hänsyn till känslor. Har man inga pengar kan man inte betala. Kommer inte mer pengar in till kommuner kommer välfärden som vi ser den idag vara ett minne blott, medan skatterna kommer vara skyhöga.

Jag menar att det också måste ske en förändringar av de olika bidrag som idag finns, exempelvis försörjningsstödet. Dels måste det vara lika för alla, samma krav på alla vilket det inte är idag. Vissa hänvisas först till släktingar, sparade pengar eller ta vilket jobb som helst om de blir av med jobb eller sjukpenningen medan andra hamnar där direkt och kommer aldrig därifrån!

Men för en gångs skull har nog Patrik Lundqvist rätt, för det finns “en möjlighet för oss att stöpa om samhället för allas bästa. Om vi vill och vågar ta den” men jag undrar om han förstår att det innebär en avgång av hela S MP/V C L regeringen,  först då får dessa ord någon mening när de kommer från det hållet!

Artikel publicerad i Arbetarbladet och Gefle Dagblad