Replik till Bo Jonsson; Läs klimatpanelens rapporter, AB 20/6

De senaste åren har det i massmedia, och kanske även av Bo Jonsson, så gott som dagligen ropats  – Vargen kommer, det pågår en global klimatförändring som kan få katastrofala effekter!

FN:s klimatpanel IPCC inrättades 1988 på initiativ av oroade miljömedvetna forskare som ville få politiker att vidta åtgärder för att minska utsläppen av fossil koldioxid. Att informera politiker om kunskapsläget tycks ha varit samma sak som att informera om det alarmistiska budskapet.

Det verkar inte som Bo Jonsson är medveten om att det han uppenbarligen ser som den sanna källan av kunskap om klimatet, IPCC, i högsta grad är ett politiskt organ, där man förhandlar fram resultat, och inte ett vetenskapligt, där resultat fastställs via observationer!

Enligt Bo Jonsson är allt som presenteras via IPCC baserat på knastertorrt akademiskt arbete och allt annat är enligt Jonsson utan relevans. Tyvärr måste jag då krossa Jonsson illusion men IPCC:s underlag har historiskt visat sig bestå av en stor del s.k. grå litteratur, dvs. artiklar som inte publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Vid en genomgång fann en grupp granskare att över 30% av dessa var kampanjartiklar från Världsnaturfonden och Greenpeace, studentuppsatser, tidningsartiklar, pressmeddelanden, en skrift med utrustningsråd för antarktisbesökare samt ett magasin för bergsklättrare! Alltså – knastertorrt akademiskt arbete!

Annat som inte heller stärkt IPCC:s trovärdigheten är; Mann:s hockyklubba; Klimatmodellerna trumfar verkligheten; IPCC:s rapporter om temperaturutvecklingen i flera delar av världen kan inte reproduceras; Climategate där all rådata förstördes; Nya Zeelands artificiella uppvärmning där temperaturförändringar uppstått i datorer genom korrektion av observationer; Himalayagate där uppgift om glaciärernas avsmältning hade hämtats från Världsnaturfonden eller för den delen alla de dränkta korallöar som ännu lever och frodas.

För att avsluta med ett uttalande av Stephen Schneider (1989) IPCC:s då ledande ideolog; “To capture the public’s imagination … we have to offer up scary scenarios, make simplified dramatic statements and make little mention of any doubts we might have. Each of us has to decide what is the right balance between being effective and being honest.”

Med andra ord – Vi som besitter den rätta insikten kan tillåta oss att vara oärliga och skrämma eller lura andra (mindre vetande); annars kanske de inte har vett att dra samma slutsatser som vi – eller hur Bo Jonsson!

 

Ännu opublicerat svar på insändare, som namnger mig, i Arbetarbladet men det kanske kommer  även om det är ett svar till en som tror på klimathot?