Svar till Ove Lennström, Mörtmans svammel om koldioxidens kompenserande förmåga är nonsens, GD 28 augusti

Till att börja med måste jag ge Ove Lennström rätt – det finns en sak jag aldrig kommer lära mig, och som tydligen andra som han refererar till kan, nämligen se koldioxid!

Vidare skriver Lennström att det brinner i Amazonas, och dess regioner får jag anta att han menar, och Ja det brinner men det gör det varje år! Enligt Nasa verkar det som att det brinner något mer än normalt i delstaterna Amazonas och Rondônia och något under det normala i delstaterna Mato Grosso och Para. Om det nu brinner så är en rätt rimlig fråga – varför brinner det? Lennström utgångspunkt verkar vara på grund av klimatet!

Enligt Brasilianska medier så har exempelvis en grupp bönder i delstaten Para haft ”day of fire” där man simultant startar bränder, ganska många dessutom. Nu är nog de ensamma om att skövla regnskogen och de gör det väl på grund av klimatet!

600 personer dog 2018 i Sverige på grund av rubbad balans i värmeregleringen som följd av extremt väder skriver Lennström vidare.  Enligt Läkartidningen var det åtta procent fler som dog, under perioden vecka 27-31, än under 2017 och till och med fler än Lennströms 600 nämligen 635 personer. Folkhälsomyndigheten observerades mycket riktigt en förhöjd dödlighet under sommaren 2018, men de bedömde att det inte finns tillräcklig information för att kunna avgöra hur stor andel av överdödligheten som kan kopplas till värme!

Lennström skriver vidare att jag borde lyssna på forskarna. Vilka forskare då? De medialt utnämnda, och i många fall självutnämnda, klimatexperter som florerar i den svenska mediala ankdammen eller forskare utanför Sverige?

Kanske de över 100 italienska forskare som nyligen i en appell till italiens regering och myndigheter kom med ett klargörande om att koldioxid är i sig ingen miljöbov utan tvärtom en nödvändig förutsättning för livet på vår planet. Att människan skulle orsaka en global uppvärmning är en tes som inte har bevisats, som bara stöder sig på klimatmodeller, komplexa dataprogram som benämns General Circulation Models, GCM.

Kanske de över 31000 amerikanska forskare som tidigare uppvaktat sin regering med samma budskap. Eller de europeiska forskare som nu förbereder en deklaration till EU med samma tema?

Jag vet vilka jag lyssnar på och skulle vilja lära mig mer av!

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad

Svar ang Henrik Olofsson, I demokratins namn, lämna era platser i Region Gävleborg, GD 27 augusti

Henrik Olofsson sätter sig på väldigt höga hästar när han i ett inlägg i Gefle Dagblad den 27 augusti misskrediterar mig, Jan Näsholm och Stig Zettlin och försöker skriva om historien om sjukvårdspartiet Gävleborg, vilket behöver bemötas.

Henrik Olofsson påtalar mycket riktigt att jag lämnade liberalerna, men inte av de påhittade orsaker som spreds inom sjukvårdspartiet. Jag har under årens lopp, lite fint, blivit upplyst om att det i vissa kretsar kan ses som gnälligt om man tycker för mycket, för ofta och om olika saker. Nu har jag inte brytt mig om det för syns man inte, finns man inte! Jag är övertygad om att det uppskattas av väljarna, media och i de flesta fall av politiska meningsmotståndare då det finns något tydligt att ta ställning till – med andra ord inget svammel som Olofsson håller på med!

Att jag valde att lämna sjukvårdspartiet Gävleborg härrör sig till att det under hösten 2018 pågick ett förtroende-haveri utan dess like. Det var bland annat förtroende-omröstningar vid styrelsemöten där exempelvis varken ordförande eller vice ordförande var närvarande. De närvarande hade givetvis fullt förtroende för varandra, vilket inkluderar en person, partiets kassör, som var åtalad för grovt bedrägeri mot region Gävleborg och förvaltningsrätten i Falun men även en person som då var misstänkt för sexköp och sexuellt ofredande. Jag såg det som oacceptabelt att ikläda sig förtroendeuppdrag och samtidigt stå under åtal och polisutredning. Extra graverande blev det när den sexanklagade dels var verksam i en kvinnodominerad verksamhet såsom hälso- och sjukvården är och samtidigt ville vara partiets främsta företrädare.

Olofsson bröstar nu upp sig kring moral och etik men etik och moral var, och kanske fortfarande är, något som de inblandade uppenbarligen saknade och de hade även missat att det ställdes höga etiska och moraliska krav i partiet både vad gäller interna och externa förehavanden! Allt enl § 3 i partiets stadgar! Hur det gick ihop med de olika brottsmisstankar som då florerade inom sjukvårdspartiet var för mig obegripligt!

När jag begärde utträde ur sjukvårdspartiet beviljade partiet det och tackade man mig för mina insatser för partiet!  Uppenbarligen hade jag bidragit till något positivt ty i min hemkommun ökade sjukvårdspartiets röster med över 50%, förutom Gävle (+3%) gick sjukvårdspartiet i alla andra kommuner reellt bakåt!

När man väl hade tackat mig för mina insatser och beviljat mig utträde kom styrelsen, utan ordförande och vice ordförande, på och beslutade att man skulle utesluta mig, en då icke medlem – det säger något om nivån på styrelsen!

Jag kan också upplysa Henrik Olofsson om att jag fortsättningsvis kommer vara folkvald i regionfullmäktige, då jag känner ett ansvar gentemot de som personkryssade mig i valet. Jag kan bara beklaga att de väljare som valde att lägga sin röst på sjukvårdspartiet Gävleborg fortsättningsvis fått sådana förträffliga företrädare!

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad (ovan i sin helhet och inte den justerade GD versionen). Arbetarbladet och Hälsingetidningar. 

Regeringens farliga symbolpolitik skadar landet!

En vanlig dag i Sverige, sedan Stefan Löfven blev statsminister i den socialistiska regering, kan numer innehålla skjutningar, sprängda polisbyggnader, våldtäkter, låg tillväxt, segregation, hedersförtryck, vårdköer och fler fattiga pensionärer. Den som 2014 utsågs till ”årets trygghetsambassadör”, justitieminister Morgan Johansson, skulle knäcka gängen och hävdade att skjutningarna minskade kraftigt men tyvärr som vanligt med vad som regeringens företrädare säger så är det tvärtom – allt det uppräknade ökar!

Men som tur är har regeringen Löfven hittat vilka som är skyldiga – det är de “förmögna” som underhåller och finansierar kriminaliteten och därmed också allt annat.

Det finns länder där ingen får vård, det finns andra länder där bara de som betalar får vård och så finns det Sverige, där de som betalar inte får vård. Det görs ständiga inskränkningar på några av de mest utsatta i samhället, där exempelvis den av regeringen styrda försäkringskassan ifrågasätter om en kvinna behöver assistans ”medan hon tuggar och sväljer”!

I sådana tider lyfter regeringens ideologer lättvinnligt fram kommunismen och upphävande av äganderätten! Din bil, din bostad eller dina pengar – vart går gränsen?

Istället för att ta tag i alla dessa frågor och aktivt jobba för att lösa dem på bästa sätt för Sverige skattebetalare sitter den s-styrda regeringen med sina tre kompisar i sandlådan och leker dvs fokuserar på plastpåsar, plastmuggar och friår! Vilket får våra närmaste nordiska grannar ta Sverige som ett varnande exempel!

 

Artikel publicerad i Arbetarbladet

Hur ska alla jordens människor få mat och energi?

Global livsmedelssäkerhet torde vara ett av de mest angelägna problemen som planetens växande befolkning står inför!

Antal människor på jorden beräknas öka med minst 50 %, kanske uppemot en fördubbling, inom 80 år. Afrika väntas öka med ett nytt EU dvs 500 miljoner de närmaste tio åren. Frågan är då hur ska alla jordens människor kunna ges mat och energi om inte fossila bränslen används och koldioxidhysterin fortsätter?

Fortsatta framsteg inom jordbrukstekniker kommer säkert att öka livsmedelsproduktionen i många regioner, men den nödvändiga fördubblingen av produktionen till år 2100 kommer fortfarande att vara en svår uppgift. Lyckligtvis har koldioxid (CO2), en icke-förorenande gas som bland annat skapas när fossila bränslen omvandlas till energi, visat sig vara en väsentlig faktor, tillsammans med vatten, näringsämnen och ljus, för växter och tillväxt.

De alarmistiska förutsägelserna, genererade av datormodeller, säger att koldioxidstyrd uppvärmning leder till klimatkatastrofer. Men den blygsamma, en-gradiga ökningen av medeltemperatur sedan 1900, på grund av vad alla modellerare erkänner är en blandning av naturliga och industriella orsaker, har hittills haft en obetydlig effekt på klimatvariabler såsom landnivåhöjningar och förekomsten av torka eller orkaner.

En av mänsklighetens största utmaningar är behovet av att producera tillräckligt med mat för att upprätthålla en växande befolkning utan att använda ytterligare mark- och sötvattenresurser, vilka är avgörande för världens naturliga ekosystem och som skyddar otaliga arter av arter från utrotning.

En fortsatt långsam uppåtgående trend av koldioxidkoncentration i atmosfärens är avgörande för att säkerställa framtida livsmedelssäkerhet. Aktiviteter som är tänkta att bromsa koldioxidnivåerna på grund av förutspådda, och i dagsläget obefintliga, klimatförändringar måste också beakta riskerna detta medför för jordbruk, natur och mänskligheten.

Satellitobservationer bekräftar den ökade grönska som skett i Asien, Europa, Sydamerika, centrala Nordamerika och sydöstra Australien – klimatmodeller till trots!

 

Artikel publicerad i bla. Din Lokaltidning och Arbetarbladet

Svar till Insändare: Har du belägg för att kommunismen har 100 miljoner offer, Mörtman?, Larz Gustafsson, Gävle, AB 6 aug.

Hos myndigheten Forum för levande historia kan den intresserade läsaren finna mycket matnyttigt material som beskriver kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Där finns även mycket informativt material som kan användas i skolan för att sprida kunskap om kommunismens brott mot mänskligheten.

Vidare kan även Kommunismens svarta bok skriven av Stéphane Courtois mfl fånga ett intresse där en beräkning av kommunismens offer är uppemot 100 miljoner människor, även om det finns de som hävdar att siffran är högre än så!

I boken Death by government av Rudolph J Rummel, fd professor i statsvetenskap vid University of Hawaii, finns liknande, fast ännu större, beräkningar över kommunismens offer.

Men hur kommer det sig att frågan om kommunismens offer verkar vara kontroversiell, kanske inte i just denna insändare men i övrigt?  När det gäller de brott som den andra av 1900-talets två dominerande totalitära ideologier, nazismen, har begått råder det inga frågetecken, förutom bland obskyra förintelseförnekare. Men när kommunismens brott kommer upp till diskussion rycker avant-gardet ut till försvar och förminskar offren.

Det är som att historien, förbrytelserna och de många offren inte riktigt tas på allvar.

 

Artikel publicerad i Arbetarbladet

Uppmärksamma kommunismens offer, undvik att det händer igen!

Traditionsmässigt har minnet av förintelsen, den 27 januari, påmint oss om Nazitysklands försök till total utrotning av judar och andra oönskade element. Det är bra och det får aldrig glömmas och behöver spridas till kommande generationer. Men vad som förvånar är att ingen eller väldigt få har förespråkat en motsvarande dag för minnena av kommunismens vidrigheter!

Brott mot mänskligheten har redan diskuterats i samband med massmorden på armenier i Ottomanska imperiet år 1915. De första att straffas för brott mot mänskligheten var dock nazityska militärer som dömdes av den internationella militärtribunalen i Nürnberg för gärningar begångna under andra världskriget.

Men även de grova brott såsom massmord, förslavning, tvångsförflyttning och frihetsberövanden av statens egen civilbefolkning i kommunismens namn är brott mot mänskligheten. Där den som en gång hade förklarats tillhöra en viss kategori stämplades för livet: individerna dömdes efter vilken kategori de ansågs tillhöra, inte efter vilka de själva var eller efter vilka handlingar de hade begått eller inte begått.

Ambitionen hos nuvarande regering med sina tre stödpartier verkar vara att ha en politik går ut på att motarbeta flit, ambition och fritt tänkande, genom sitt socialiserings- och censureringsarbete. För när staten inte längre kan kontrollera informationsflödet ställer staten istället censurerande krav på exempelvis aktörer inom social medier på sådant som inte inte lever upp till statens krav på vilka åsikter som är acceptabla. Men tanken att någon institution i ett öppet demokratiskt samhälle ska kunna slå fast sanningen hör inte samman med pressfriheten och idéen om fria media som en garant för ett upplyst samhälle. Det är inom totalitära diktaturer och andra despotiska samhällen som någon slår fast sanningen!

Nu överväger även regering att göra det straffbart att tillhöra vad regeringen kallar rasistiska organisationer, märk väl vad regering kallar rasistiskt är inte nödvändigtvis är detsamma som hur andra tolkar samma sak utan kan helt enkelt vara obekväma meningsmotståndare!

Det är därför inte svårt att se paralleller med sättet som kommunismen klassificerade sin egen befolkning, i förlängningen kan det tolkas som att nuvarande regering med sina tre stödpartier arbetar för att i Sverige skapa en socialistisk totalitarism!

Jag menar därför att det är på sin plats att uppmärksamma alla de uppemot 100 miljoner människor som fallit offer för kommunismen brott mot mänskligheten men även att öka medvetenheten om farorna för totalitarismen så att historien inte upprepas!

 

Artikel publicerad i Arbetarbladet