Uppmärksamma kommunismens offer, undvik att det händer igen!

Traditionsmässigt har minnet av förintelsen, den 27 januari, påmint oss om Nazitysklands försök till total utrotning av judar och andra oönskade element. Det är bra och det får aldrig glömmas och behöver spridas till kommande generationer. Men vad som förvånar är att ingen eller väldigt få har förespråkat en motsvarande dag för minnena av kommunismens vidrigheter!

Brott mot mänskligheten har redan diskuterats i samband med massmorden på armenier i Ottomanska imperiet år 1915. De första att straffas för brott mot mänskligheten var dock nazityska militärer som dömdes av den internationella militärtribunalen i Nürnberg för gärningar begångna under andra världskriget.

Men även de grova brott såsom massmord, förslavning, tvångsförflyttning och frihetsberövanden av statens egen civilbefolkning i kommunismens namn är brott mot mänskligheten. Där den som en gång hade förklarats tillhöra en viss kategori stämplades för livet: individerna dömdes efter vilken kategori de ansågs tillhöra, inte efter vilka de själva var eller efter vilka handlingar de hade begått eller inte begått.

Ambitionen hos nuvarande regering med sina tre stödpartier verkar vara att ha en politik går ut på att motarbeta flit, ambition och fritt tänkande, genom sitt socialiserings- och censureringsarbete. För när staten inte längre kan kontrollera informationsflödet ställer staten istället censurerande krav på exempelvis aktörer inom social medier på sådant som inte inte lever upp till statens krav på vilka åsikter som är acceptabla. Men tanken att någon institution i ett öppet demokratiskt samhälle ska kunna slå fast sanningen hör inte samman med pressfriheten och idéen om fria media som en garant för ett upplyst samhälle. Det är inom totalitära diktaturer och andra despotiska samhällen som någon slår fast sanningen!

Nu överväger även regering att göra det straffbart att tillhöra vad regeringen kallar rasistiska organisationer, märk väl vad regering kallar rasistiskt är inte nödvändigtvis är detsamma som hur andra tolkar samma sak utan kan helt enkelt vara obekväma meningsmotståndare!

Det är därför inte svårt att se paralleller med sättet som kommunismen klassificerade sin egen befolkning, i förlängningen kan det tolkas som att nuvarande regering med sina tre stödpartier arbetar för att i Sverige skapa en socialistisk totalitarism!

Jag menar därför att det är på sin plats att uppmärksamma alla de uppemot 100 miljoner människor som fallit offer för kommunismen brott mot mänskligheten men även att öka medvetenheten om farorna för totalitarismen så att historien inte upprepas!

 

Artikel publicerad i Arbetarbladet