Svar ang Henrik Olofsson, I demokratins namn, lämna era platser i Region Gävleborg, GD 27 augusti

Henrik Olofsson sätter sig på väldigt höga hästar när han i ett inlägg i Gefle Dagblad den 27 augusti misskrediterar mig, Jan Näsholm och Stig Zettlin och försöker skriva om historien om sjukvårdspartiet Gävleborg, vilket behöver bemötas.

Henrik Olofsson påtalar mycket riktigt att jag lämnade liberalerna, men inte av de påhittade orsaker som spreds inom sjukvårdspartiet. Jag har under årens lopp, lite fint, blivit upplyst om att det i vissa kretsar kan ses som gnälligt om man tycker för mycket, för ofta och om olika saker. Nu har jag inte brytt mig om det för syns man inte, finns man inte! Jag är övertygad om att det uppskattas av väljarna, media och i de flesta fall av politiska meningsmotståndare då det finns något tydligt att ta ställning till – med andra ord inget svammel som Olofsson håller på med!

Att jag valde att lämna sjukvårdspartiet Gävleborg härrör sig till att det under hösten 2018 pågick ett förtroende-haveri utan dess like. Det var bland annat förtroende-omröstningar vid styrelsemöten där exempelvis varken ordförande eller vice ordförande var närvarande. De närvarande hade givetvis fullt förtroende för varandra, vilket inkluderar en person, partiets kassör, som var åtalad för grovt bedrägeri mot region Gävleborg och förvaltningsrätten i Falun men även en person som då var misstänkt för sexköp och sexuellt ofredande. Jag såg det som oacceptabelt att ikläda sig förtroendeuppdrag och samtidigt stå under åtal och polisutredning. Extra graverande blev det när den sexanklagade dels var verksam i en kvinnodominerad verksamhet såsom hälso- och sjukvården är och samtidigt ville vara partiets främsta företrädare.

Olofsson bröstar nu upp sig kring moral och etik men etik och moral var, och kanske fortfarande är, något som de inblandade uppenbarligen saknade och de hade även missat att det ställdes höga etiska och moraliska krav i partiet både vad gäller interna och externa förehavanden! Allt enl § 3 i partiets stadgar! Hur det gick ihop med de olika brottsmisstankar som då florerade inom sjukvårdspartiet var för mig obegripligt!

När jag begärde utträde ur sjukvårdspartiet beviljade partiet det och tackade man mig för mina insatser för partiet!  Uppenbarligen hade jag bidragit till något positivt ty i min hemkommun ökade sjukvårdspartiets röster med över 50%, förutom Gävle (+3%) gick sjukvårdspartiet i alla andra kommuner reellt bakåt!

När man väl hade tackat mig för mina insatser och beviljat mig utträde kom styrelsen, utan ordförande och vice ordförande, på och beslutade att man skulle utesluta mig, en då icke medlem – det säger något om nivån på styrelsen!

Jag kan också upplysa Henrik Olofsson om att jag fortsättningsvis kommer vara folkvald i regionfullmäktige, då jag känner ett ansvar gentemot de som personkryssade mig i valet. Jag kan bara beklaga att de väljare som valde att lägga sin röst på sjukvårdspartiet Gävleborg fortsättningsvis fått sådana förträffliga företrädare!

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad (ovan i sin helhet och inte den justerade GD versionen). Arbetarbladet och Hälsingetidningar.