Svar till Joe Glad SVG, Det bisarra är att de tre politiska vildarna kan bli vågmästare i regionen, GD 5/9.

När jag läser Joe Glads historiebeskrivning, i GD den 5/9, övertygas jag återigen om att Joe Glad har en stor fallenhet för fiktion, vilket han även tidigare visat på.

Det blir nog besvärande för Glad när han ska försöka förklara det etiska och moraliska haveriet, inom sjukvårdspartiet Gävleborg (SVG), som han var en stor bidragande del i och vilket tidigare beskrivits i lokalmedia.

Glad skriver att många är förundrade men förstår verkligen Glad vad många i själva verket är förundrade över – nämligen det sektliknande arbetssätt Glads parti exempelvis uppvisar när man utesluter personer som inte är medlemmar? Eller hur man har orubbat förtroende för individer som står under åtal för bedrägeri, grovt dessutom, mot verksamheter man har ett förtroendeuppdrag i eller är misstänkta för andra allvarliga saker? Vilket också beskrivits i lokalmedia.

Jag tror att det hela bottnar i att det inom SVG finns en frustration över att de som nu är kvar i partiet inte mäktade med att leverera när det behövdes som bäst – nämligen vid valet och speciellt som hälso- och sjukvården var en av de viktigaste frågorna för väljarna! När SVGs valresultat i alla kommuner förutom Ockelbo (+50%) och Gävle (+3%) gick stort tillbaka, i vissa fall uppemot -25%, blir det för dessa lätt att peka finger åt de positiva avvikarna, de som verkligen stod för något!

Joe Glad uttrycker en oro över förändring i ett ideologiskt ställningstagande men där bör nog Glad snarare vara orolig över det förändrade politiska landskapet där man gått från ideologiskt  “göra rätt för sig” till det kravlösa “ska ha”! Men med tanke på avsaknad av ideologi i SVG är jag inte förvånad!

Jag känner mig trygg i det att jag vet vad jag står för, i tider med en smygande socialisering, det jag tycker är rätt, riktigt och viktigt! Jag gör det konsekvent och aktivt, och med vad som blev tydligt i SVG – med en annan moralisk- och etisk kompass. Men det är ju bara jag – vad andra står för och gör visar de själva mer än tydligt upp!

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad (ovan i oredigerad form)