Trygghet – inget (S)(C)ämt!

En vanlig dag i Sverige, sedan Stefan Löfven blev statsminister i den sittande socialistiska regeringen, kan numer innehålla skjutningar, sprängda polisbyggnader, våldtäkter, segregation, hedersförtryck, vårdköer och fler fattiga pensionärer. Regeringen skulle knäcka gängen och hävdade att skjutningarna minskade kraftigt men tyvärr som vanligt med vad som regeringens företrädare säger så är det tvärtom – allt det uppräknade ökar!

Det har gått fyra år med den nya polisorganisationen. Det är år med allt för många svarta rubriker. Ett av syftena med reformen var att polisen skulle komma närmare medborgarna – så blev det inte!

Missnöjet växer nu ute i kommunerna, inte minst i glesbygden är den polisiära närvaron låg, ibland obefintlig. I Ockelbo hotade kommunen för några år sedan att säga upp sitt samverkansavtal med polisen på grund av dålig närvaro.

Det har gått så långt att många kommuner har anställda ordningsvakter för att hålla ordning och öka tryggheten på offentliga platser.  Att poliser syns i offentligheten är en stor avskräckande faktor för vardagsbrott och social oro. Färre poliser i yttre tjänst och en nedprioritering av det lokala arbetet kommer, likt ett brev på posten, med en viss eftersläpning med en stram socialistisk budget.

Den politiska viljan att prioritera tryggheten borde finnas på lokal nivå, då rikspolitiken inte hänger med i utvecklingen. Kommunerna behöver utifrån den svåra situationen kunna trygga sina gator.

 
Att tillåta kommuner att anställa egna poliser är inte detsamma som en återkommunalisering av polismyndigheten. Det är en fråga om kommunernas ansvar gentemot sina medborgare.

Allt fler kommunalråd runt om i landet, tyvärr ännu inte i Ockelbo, verkar dessutom ha vaknat upp och sett ljuset i tunneln. De ser att kommunerna får svårare att klara sin egen säkerhet. De förstår också att när staten inte förser dem med poliser måste de vara beredda att själva betala för poliser.

Vi menar att det är dags att ta upp debatten om en kommunal polis. Internationellt sett är Sverige något av en udda fågel då vi saknar lokal polisverksamhet och det kan inte vara en tillfällighet! Fungerar det internationellt så borde det fungera i Ockelbo också!

För Ockelbos bästa

Oppositionen i Ockelbo

Artikel publicerad a oppositionens vägnar i Gefle Dagblad och Arbetarbladet