Alla självsäkra uttalanden som i klimatfrågan

Svar till Pontus Björkman, Nu måste vi människor ta oss samman, GD 20 september.

När Pontus Björkman, representant för nätverket Klimat Sverige, i Gefle Dagblad den 20 september skriver om klimatnödläge drar jag slutsatsen att han har funnit sanningen! Björkmans sanning är enkel – det är bara koldioxiden som styr klimatet och näst intill allt annat elände som finns i världen.

De som är öppen för andra mer komplicerade alternativ inser nog att det finns många fler faktorer som styr väder, väderlek och klimat.

Väder avser tillstånd, eller aktiviteten hos fenomen, under kortare tidsperioder, timmar eller dagar. Väderlek kan då ses som vädret under ett par dagar upp till två veckor. Klimat avser statistiska egenskaper hos vädret under längre perioder. Enkelt uttryckt kan man säga att klimat är vädrets historia.

För att kunna bedöma om det inträffat en klimatförändring behöver man minst 30 års statistik. Statistiken säger inget orsaken till klimatförändringen, bara att den inträffat. Vi vet alltså inte om det är en naturlig variation av klimatet eller om eller hur mycket temperaturen påverkats av fossil förbränning.

En ökning av jordens temperatur är beroende av många andra och troligen större faktorer än mänskligt orsakad koldioxid såsom solens aktivitet, fördelningen av atmosfärisk vattenånga och moln, atmosfäriska- och ocean-cirkulationsmönster, vulkaners aktivitet och förändringar i jordens omloppsbana.

Ett exempel på detta är att havsströmmar spelar stor roll för väder och klimat, i Skandinavien är det som benämnts som Golfströmmen av stor betydelse för klimatet. Ett annat exempel är solens påverkan, som under tidens gång antingen haft hög aktivitet som under den medeltida värmeperioden runt år 900 – 1300-talet eller låg aktivitet under det som kallas lilla istiden runt år 1300 – 1900-talet!

Det säger något om hur komplex klimatet är och som den franske nobelpristagaren i litteratur André Gide lär ha uttryckt det, och som passar så bra in i alla självsäkra uttalanden som i klimatfrågan, – Tro dem som söker sanningen, misstro dem som funnit den!

Artikel publicerad i Gefle Dagblad