Enl klimatskam finns det numer en 99%-ig konsensus ang klimatet

Svar till Håkan Lidström, Insändare: 99 procent av forskarna – det måste väl finnas i någon undersökning  GD, 18/9

Från de som känner klimatskam brukar siffran annars vara en 97%-ig konsensus bland världens klimatrelaterade forskare om människans katastrofala påverkan på klimatet.

Nyligen kom 100-talet namngivna italienska forskare med en appell till Italiens regering och myndigheter kom med ett klargörande om att koldioxid är i sig ingen miljöbov utan tvärtom en nödvändig förutsättning för livet på vår planet. Att människan skulle orsaka en global uppvärmning är en tes som inte har bevisats, som bara stöder sig på klimatmodeller, komplexa dataprogram som inte speglar verkligheten.

Över 31000, också namngivna, amerikanska forskare har tidigare uppvaktat sin regering med samma budskap.

Om de är de enda som inte delar den 97% eller 99%-iga konsensus så borde det ju rimligen finnas uppemot 3 miljoner andra forskare som är helt överens om människans katastrofala påverkan på klimatet. Och dessa borde vara lätta att hitta!

Jag vet åtminstone vilka jag lyssnar på och vill lära mig mer av!

Opublicerad artikel. Gefle Dagblad har valt att inte publicera mitt kritiska inlägg