Vad ska de svenska skattebetalarna få för pengarna – korruption eller trygghet?

Svar till Mats Rikard Andersson, Vår skyldighet att behålla Sveriges biståndsmål, AB 15 sept.

Mats Rikard Andersson anser, i AB den 15 september,  att det är en moralisk skyldighet att slänga de svenska skattebetalarnas surt förvärvade pengar i biståndets svarta hål, bristfälligt och inkompetent övervakat av Sida. Biståndet, som numer ligger i 50 miljarder kronors klassen, är dubbelt så mycket som Sverige satsar på polisen, lika mycket som försvaret ges och verkar i vissa kretsar ha företrädesrätt till skattepengarna.

Med tanke på att nästan en tredjedel av biståndspengarna, vilket motsvarar två tredjedelar av polisens pengar, försvinner i korruption förstår jag mycket väl de skattebetalare som uttrycker – vad fan får jag för pengarna!

Detta i tider då Sverige brinner och det statliga våldsmonopolet förlorat kampen mot den beväpnade kriminaliteten. Till och med Sveriges främste freds- och konfliktforskare går ut i debatten, SvD 13/9, och varnar för ett kaotiskt sammanbrott. Vilken moralisk förpliktelse har då den svenska staten till de svenska skattebetalarna och vilken tryggheten har då dessa rätt att förvänta sig – vad fan får vi för pengarna!

Missnöjet växer ute i kommunerna, inte minst i glesbygden är den polisiära närvaron låg, ibland obefintlig. Det har gått så långt att många kommuner har anställda ordningsvakter för att hålla ordning och öka tryggheten på offentliga platser.  Att poliser syns i offentligheten är en stor avskräckande faktor för vardagsbrott och social oro. Färre poliser i yttre tjänst och en nedprioritering av det lokala arbetet är en realitet.

Regeringen är ointresserade och fäller mest likt en grammofon uttalande om “det är oacceptabelt” men gör inget åt situationen – huvudsaken verkar vara att man vill vara bäst i klassen när det gäller bistånd och migration. I Novus senaste undersökning om förtroende känner hela 55% av väljarna sig ganska eller mycket otrygga med det politiska ledarskapet!

Så Mats Rikard Andersson, vad ska de svenska skattebetalarna få för pengarna – korruption eller trygghet?

Publicerad artikel i Arbetarbladet