Fanns inte stormar, värmeböljor och regnväder tidigare?

Svar till Jenny Olsson, Visa ditt klimatengagemang den här veckan!, GD 20 september

Jenny Olsson, Naturskyddsföreningen, liksom flera andra aktivistiska grupperingar eller individer som känner klimatskam uppvisar en slående naivitet och enkelspårighet vad gäller klimatet och vad som påverkar detta. Det liknar i alla stycken de alla tvärsäkra uttalanden om tillståndet i svensk ekonomi och migrationens vinster som har visat sig felaktiga. Där har verkligheten hunnit ikapp optimismen.

Olsson föreslår en rad aktiviteter och åtgärder för vädret, väderleken och klimatet, vilka medför enorma kostnader och i högsta grad oklara resultat!

Vad ligger då bakom dessa aktivistiska domedagsprofetior? Om man ser till det budskap som kom utifrån FN:s miljökonferens i Rio 1992, och dess paragraf 15, var man väldigt tydlig med att avsaknaden av vetenskaplig bevisning inte får användas som ursäkt för att skjuta upp åtgärder!

Detta pekar snarare mot att det är politik, makt och försörjning som ligger bakom alla dessa profetior! Det har till och med föreslagits diktatur, socialism eller kannibalism som åtgärder för något som kanske inte är något problem!

Det vore bättre att ta tillfället i akt att den 27 september fundera på hur världen såg ut innan 1950-talet, då alla är rätt överens om att det bara var naturen själv som påverkade, när det gäller väder och klimat – fanns det inte då stormar, värmeböljor och regnväder? Men även fundera på med vilken rätt man ska hindra den utveckling som sker i utvecklingsländerna, med något som västvärlden tidigare haft nytta av – fossil förbränning.

Vid en sådan reflektion är jag övertygad om att man kommer fram till att människan kanske inte har så stor makt över klimatet som somliga vill få oss att tro.  För verkligheten slår alltid osäkra klimatmodeller!

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad