Replik till Per-Olof Erickson, Naturskyddsföreningen i Gävle, Det är inte realistiskt att ersätta fossil energi med kärnkraft, GD 30 oktober.

I sin insändare lyfter Per-Olof Erickson, Naturskyddsföreningen, fram att det dels måste sparas på energi men även att det inte är realistiskt att ersätta fossil energi med kärnkraft men förstår Erickson verkligen vad det är han föreslår?

Energibehovet kommer att öka, i takt med att levnadsstandarden runt om i världen ökar. IEA (International Energy Agency) räknar med en årlig ökning om 1,25 % till 2040.  Eller menar Erickson att en ökning av levnadsstandarden måste hejdas?

Hur stort är då energibehovet? I BPs årliga energi sammanställning (Statistical Review of World Energy) kan man läsa om energianvändningen i världen. 2018 var världens konsumtion av fossila bränslen 11744 Mtoe. (Mtoe är miljoner ton oljeekvivalenter. Det motsvarar energin när en miljon ton råolja förbränns.)

Med den ökning som IEA ser framåt skulle energibehovet år 2050 bli drygt 16000 Mtoe. Det är alltså så mycket energi som behöver ersättas och då det bara är drygt 11000 dagar kvar till år 2050 borde det isåfall gjorts ganska mycket!

Med en liten räkneövning ser man lätt att för att klara en sådan omställning behöver det idag startas drygt 1,5 st Forsmark 3 kärnkraftverk (a 1,2 GW) och sedan varje dag fram tills 2050!

Skulle man istället skulle använda vindsnurror behöver det startas 560 (a 3,5 MW) vindkraftverk varje dag i 30 år! Och då ger de ändå bara energi när det blåser.

Om det ska vara fossilfritt inom 10 år, som vissa hävdar, skulle det idag behöva startas 4 st Forsmark 3 kärnkraftverk eller 1400 vindsnurror – och varje dag fram till 2030!

Det verkar inte vara en särskilt smart eller ekonomiskt hållbar lösning, allra helst på något som kanske inte är något problem, för verkligheten har ännu inte gjort som klimatmodellerna säger! För att täcka framtidens behov av energi behöver det satsas på utveckling av ny kärnkraftsteknik – inte avveckling.

Per-Olof Erickson inlägg liknar tv-serien Lorry:s – uppfinnaren från Sundbyberg – tänkte inte på det!

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad.

Replik till Anders, 18 av de varmaste åren har inträffat efter 2001, GD den 21 oktober.

I ett svar till ” Numera före detta vänsterpartist” anger signaturen Anders, Gefle Dagblad den 21 oktober,  att 18 av de 19 varmaste åren har inträffat efter 2001 och hänvisar till NASA/GISS (Goddard Institute for Space Studies). Men här bör läsaren ha i åtanke att samma institut kanske inte har den bästa trovärdigheten när det gäller temperaturåtergivning!

Under 2007 publicerade Steve McIntyre, mannen som knäckte Michael Manns hockeyklubba, statistiska belägg för existensen av en trolig millenniebugg vilken medförde värmehopp i GISS temperaturserier för flertalet amerikanska mätstationer. Värmehoppet som inträffade i januari år 2000 medförde att tidigare värmerekord från 1930-talet i stort sett helt försvann. GISS gjorde en tillfällig korrigering men återgick sedan åter till värmehoppen, vilket kanske passade bättre in i deras agenda?

Nu kanske vän av ordning tänker att NASA skickade ju människan till månen, så nog borde de kunna redovisa temperatur? Ja, skicka människan till månen kunde man på 1960-talet men om de nu skulle kunna göra om den bedriften är kanske mer tveksamt?

2012 gjorde 49 fd NASA astronauter och forskare en skrivelse till NASA där man uppger sig vara ”bestörta över misslyckandet från NASA, och särskilt Goddard Institute For Space Studies (GISS), att göra en objektiv bedömning av all tillgänglig vetenskaplig information om klimatförändringar”.  Vidare förklarar de att med de hundratals välkända klimatforskare och tiotusentals andra forskare som offentligt förklarar sin misstro till de katastrofinriktade prognoserna, särskilt från GISS-ledningen, är det uppenbart att vetenskapen INTE är avgjort.

Som vanligt är det viktigt att vara källkritisk, även om det i största allmänhet är svårt. Det är viktigt att titta på vad som framförs, vem som framför det och med vilken agenda det framförs, ty även myndigheter och institut har sina egna outgrundliga agendor!

 

Opublicerad artikel. Gefle Dagblad har ännu inte valt att publicera min replik.

M står upp för lag och ordning

I det rödgröna Sverige har sprängningar, skottlossningar och otrygghet blivit vardagliga händelser, så pass att statens media på bästa sändningstid hellre gör reportage om kvinnokroppsnormen på en specifik plattform i social medier än att rapportera om exempelvis tre nya sprängningar i Stockholmsområdet den dagen!

När ett land har sina gränser bevakade av personer som saknar svenskt medborgarskap, utländska medborgare har rätt till skyddsklassade tjänster inom säkerhetspolis eller försvarets radioanstalt, nio av tio sprängningar inte klaras upp eller där poliser upplever brist på stöd från rättssamhället, är det tydligt med vilken syn på lag och ordning den sittande regeringen har präglat det svenska samhället – och det är lika upplyftande som att stå i kvicksand och försöka slå världsrekordet i höjdhopp!

Sveriges justitieminister skryter om en effektivare brottsbekämpning och att hundratals fler kriminella nu sitter bakom lås och bom.  Men samtidigt har ministerns egen regering dels minskat ner på antalet fängelseplatser med 500 st men även ändrat sätt att räkna antalet platser så att färre helt plötslig blir fler!

Den sittande regeringen och dess stödpartier verkar tro att poliser och brottslingar är som poliserna Kling och Klang och bovarna Dunder-Karlsson och Blom i Pippi Långstrump när det i själva verket handlar om betydligt värre saker, där gäng numer beväpnar sig med militära vapen!

Med en sådan syn på lag och ordning finns det en stor risk att ilska och förtvivlan över vad som sker ersätts av uppgivenhet, resignation och likgiltighet.

Därför är det bra att Moderaterna står upp för lag och ordning, behovet av ett stärkt samhällskontrakt med en tydlighet om skyldigheter kopplade till rättigheter och att man visar att man är partiet för landsbygden, Norrland och hela Sverige till skillnad från de som inte förmår tänka längre än till Stureplan!

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad och Arbetarbladet.

Replik till Margareta Wahlström och Urban Lindgren Röda korset, Vi ser dagligen konsekvenserna av klimatförändringarna, GD 14/10.

Röda korset via Margareta Wahlström och Urban Lindgren väljer att i en debattartikel kliva in i klimatfrågan med att lyfta fram extremväder såsom orkaner, översvämningar och torka som de vore av människan skapad. De skriver att dessa sedan 1970-talet har fyrdubblats. Detta stämmer inte – men om det vore sant så skulle det vara effekter av en uppvärmning, inte de utlösande faktorerna. Detta är att förväxla orsak och verkan.

De som exempelvis följer orkaner, cykloner och tyfoner världen runt noterar för åren 1970-2018, tvärtemot vad skribenterna gör, en minskande trend. Det gör även internationella försäkringsbolag, men de ekonomiska skadorna kan bli värre med fler invånare och mer bebyggelse nära kuster. Men det är heller inte utlösande faktorerna till en uppvärmning.

Inget av dessa förklarar orsaken till den ungefärliga en-gradiga uppvärmningen sedan mitten på 1800-talet, men inte heller att det under 2000-talet verkar som att temperaturen inte längre stiger – den står stilla. Det faktum att världen blivit lite varmare betyder inte att uppvärmningen orsakats av koldioxid, en uppvärmning som började långt innan användningen av fossila bränslen tog fart.

Wahlström och Lindgren skriver vidare att det i somras slogs värmerekord på löpande band i Europa och att de tror att 1500 personer kan ha dött till följd av den extrema värmeböljan i Frankrike. I Sverige observerade Folkhälsomyndigheten en förhöjd dödlighet under sommaren 2018, men de bedömde att det inte fanns tillräcklig information för att kunna avgöra hur stor andel av överdödligheten som kan kopplas till värme! Det visar på skillnaden mellan tro och fakta!

Men bland alla larm om eventuell rekordvärme på olika håll kan det vara värt att komma ihåg att temperaturmätningar från stora städer är, genom egen uppvärmning, i sig varmare än sin omgivning. Mätningar som visar att stora städer är varmare innebär inte att omgivande landsbygd är det.

Att människor ligger bakom förekomsten av många katastrofer orsakade av bränder, raserade hus eller översvämningar som Röda korset, förtjänstfull i de flesta fall, arbetar med gör inte att grundfrågan – om att mer koldioxid till atmosfären kommer att göra jordens klimat mycket varmare – får ett svar.

För allt står och faller med denna enda fråga. Om inte människans utsläpp av koldioxid är en betydande drivkraft för klimatet, kommer alla sådan klimatåtgärder att vara meningslösa. Alla dessa åtgärder kommer isåfall att ta alla resurser från angelägna frågor som att bekämpa fattigdom och sjukdomar runt om i världen – vilket borde vara mer angeläget för Röda korset!

 

Opublicerad artikel. Gefle Dagblad har för tillfället valt att inte publicera min kritiska replik!

Vad innebär en fossilfri värld?

Vad menar alla dessa som med en auktoritär stämma, såsom kändisar, tv-meteorologer eller statliga bolag, försöker hävda att det ska vara en fossilfri värld inom 10 år, 30 år eller en generation? För de själva verkar inte förstå vad de faktiskt föreslår!

Energibehovet kommer att öka, i takt med att levnadsstandarden runt om i världen ökar. IEA (International Energy Agency) räknar med en årlig ökning om 1,25 % till 2040. Men från ett socialistiskt perspektiv kanske levnadsstandarden borde minska, för socialismen går väl ut på att alla solidariskt ska ha det lika illa?

Hur stort är då energibehovet? I BPs årliga energi sammanställning (Statistical Review of World Energy) kan man läsa om energianvändningen i världen. 2018 var världens konsumtion av fossila bränslen 11744 Mtoe. (Mtoe är miljoner ton oljeekvivalenter. Det motsvarar energin när en miljon ton råolja förbränns.)

Med den ökning som IEA ser framåt skulle energibehovet år 2050 bli drygt 16000 Mtoe. Det är alltså så mycket energi som behöver ersättas och då det bara är drygt 11000 dagar kvar till år 2050 borde det isåfall gjorts ganska mycket!

Med en liten räkneövning ser man lätt att för att klara en sådan omställning behöver det idag startas drygt 1,5 st Forsmark 3 kärnkraftverk (a 1,2 GW) och sedan varje dag fram tills 2050!

Skulle man istället skulle använda vindsnurror behöver det startas 560 stycken (a 3,5 MW) vindkraftverk varje dag i 30 år! Och då ger de ändå bara energi när det blåser.

Om det ska vara fossilfritt inom 10 år, som vissa partier hävdar, skulle det idag behöva startas 4 st Forsmark 3 kärnkraftverk eller 1400 vindsnurror – och varje dag fram till 2030!

Det verkar inte vara en särskilt smart eller ekonomiskt hållbar lösning, allra helst på något som kanske inte är något problem, för verkligheten har ännu inte gjort som klimatmodellerna säger! För att täcka framtidens behov av energi behöver det satsas på utveckling av ny kärnkraftsteknik – inte avveckling.

Det hela liknar mer och mer tv-serien Lorry:s – uppfinnaren från Sundbyberg – tänkte inte på det!

Artikel publicerad i Gefle Dagblad. 

Replik till Bo Jonsson, Vill vi ha en hård eller mjuk omställning till fossilfria samhället? AB 6 oktober.

I ett inlägg i Arbetarbladet den 6 oktober lyfter Bo Jonsson fram saker som han ser som sanningar, tydligt fastlagda genom dels en tv-serie men även via en Chalmers anställd. Men vad är det då dessa har fastställt och som Bo Jonsson uppenbarligen menar är sanningen?

FN har i mer än fyrtio år ropat att katastrofen kommer och den väntar mänskligheten fortfarande på, och vad jag vet kan ingen av Bo Jonssons källor visa upp något som håller för en reproducering av andra forskare!

Nyligen skickade 500 forskare och yrkesverksamma inom klimat och klimatrelaterade områden en appell till FN om att det inte finns något klimatnödläge. Liknande har också 100-talet italienska forskare gjort med en appell till Italiens regering och myndigheter med ett klargörande om att koldioxid är i sig ingen miljöbov utan tvärtom en nödvändig förutsättning för livet på vår planet. Att människan skulle orsaka en global uppvärmning är en tes som inte har bevisats, som bara stöder sig på klimatmodeller, komplexa dataprogram som inte speglar verkligheten.

Över 31000 amerikanska forskare har tidigare uppvaktat sin regering med samma budskap.  Så det verkar finns många som inte delar Bo Jonssons syn på ett fastställt klimatnödläge.

Då varken vetenskapen eller verkligheten, uppenbarligen, bekräftar klimathysterin kanske det ligger något annat bakom detta – illustrerat av ropen efter kommunism eller socialism?

 

Opublicerad artikel. Arbetarbladet har ännu inte publicerat min replik.

replik till Alla politiker tittar snett på varandra, Det är de rika länderna som orsakar jordens undergång, Arbetarbladet 7 oktober

Det är intressant att så många uppenbarligen helt och full tror på alla självsäkra uttalande om än det ena och än det andra från i media utpekade experter!

Det är alltså den rika världens fel och stora delar av världen inte förstår hur allvarlig situationen är! Men tänk om det är tvärtom, att de länder som enligt skribenten inte delar klimathysterin; Donald Trump (USA), Kina, Brasilien, Ryssland och en del öststatsländer inom EU och eventuellt några andra små länder, faktisk vet något som inte klimathotstroende gör.

Det finns hypoteser dvs en tro om hur klimatet i framtiden kommer att bli, och de stödjer sig på klimatmodeller. Modeller som inte ens klarar av att matcha dagens faktiska klimatutveckling och om de inte klarar av nuvarande och historiskt klimat hur ska de då kunna förutse något framöver?  Vad jag förstår finns det en rysk modell som inte verkar vara lika dålig på att matcha den faktiska utvecklingen som de andra FN godkända modellerna – så det kanske finns en anledning till att åtminstone ett land i skribentens text inte förstått hur allvarlig situationen är!

Jorden och mänskligheten är för viktig för att slösas bort genom att uppvisa den strutsmentalitet som alla dessa klimathotstroende gör när man envist hävdar att det koldioxidens fel! Klimatet är mycket mer komplext än så.

Men å andra sidan kan man ju alltid senare ta till vad som nu verkar bli svenska beslutsfattares mest återkommande ursäkt  – vi var naiva!

 

Opublicerad artikel. Gefle Dagblad har ännu inte publicerat min replik.

Replik till Ove Lennström, Människan finner klimatförnekare bakom varje dörr som vetenskapen lyckas öppna, GD 5 oktober.

I en insändare i Gefle Dagblad den 5 oktober beklagar sig Ove Lennström bland annat över att Rysslands president Putin inte gått på det alarmistiska domedags budskapet om att koldioxid är farligt och att katastrofen är nära. USA:s president och Kinas ledning verkar också dela Putins syn på det alarmistiska budskapet och det är bra. Svenska medier däremot förmedlar mer än gärna att känslor och tro är överordnat vetenskap så det borde glädja Lennström.

Jag noterar att många, som ser domedagen komma, vägrar bemöta, en i högsta grad relevant, kritik och det kan bara tyda på att det inte finns något mer bakom deras utsägelser än att de är känslomässigt berusade, känner hur saker och ting är och därför negligerar fakta.

Saklig evidensbaserad fakta upplevs av många som det farligaste som finns, detta då dessa inte är baserade på känslor. Fakta visar att känslor är övergående, alltmedan fakta är bestående eller överbevisad av fakta och inte av andra känslor.

I sitt inlägg verkar Lennström också utgå ifrån att alla forskare har samma politisk korrekta syn och att de har rätt men hur mycket rätt har dessa forskare haft hittills? FN har i över fyrtio år varnat för katastrofen men vi väntar ännu på den! Det som hänt är att jorden blivit grönare och växtligheten frodas.

Ove Lennström verkat också tro att vetenskap är något som världens regeringar fastställer enligt vad de kommit överens om efter politiska förhandlingar och hörandet av experter de själva valt ut!

Men för att kunna bedöma om det inträffat en klimatförändring behöver man minst 30 års statistik, kanske helst 100 år. Statistiken säger inget om orsaken till klimatförändringen, bara att den inträffat. Ingen vet alltså om det är en naturlig variation av klimatet eller om och hur mycket temperaturen påverkats av fossil förbränning.

En ökning av jordens temperatur är beroende av många andra och troligen större faktorer än en litet mängd mänskligt orsakad koldioxid, såsom solens aktivitet, fördelningen av atmosfärisk vattenånga och moln, atmosfäriska- och ocean-cirkulationsmönster, vulkaners aktivitet och förändringar i jordens omloppsbana.

Men att tro på, och känna för, bara en sak är enkelt och tilltalar tydligen många men tänk om det, hemska tanke, är så att människan inte har så stor makt över klimatet som somliga vill få oss att tro. Vad ska man då tro på – för veta vill man ju inte?

 

Opublicerad artikel. Gefle Dagblad har ännu inte publicerat min replik.

Frida Ridderstedt mfl Läkare i Gävleborgs län, Klimatförändringarna är i dag det största hotet mot vår hälsa, GD 30 september.

I ett inlägg i Gefle Dagblad den 30 september spekulerar 18 läkare/vårdgivare om att klimatförändringarna, på grund av koldioxid, är det största hotet mot vår hälsa och människans överlevnad och att klimatförändringarna kommer att få förödande konsekvenser som delvis redan är oundvikliga.

Det är ytterligare en domedagsprofetia då inget av detta har ännu hänt. Redan 1972 utropade FN vid miljökonferensen i Stockholm att “vi har tio år på att hejda katastrofen” – vad jag vet är katastrofen ännu inte här!

Vidare skriver de att de ur vetenskaplig synvinkel bedömer det som bortom allt tvivel att klimatförändringen är ett resultat av mänsklig påverkan. Som forskningen visat håller tiden då vi fortfarande kan påverka klimatförändringarna på att rinna ut.

Att det skulle vara mer översvämningar, skogsbränder och värmeböljor stämmer inte heller – men vore det sant så skulle det vara effekter av en uppvärmning, inte de utlösande faktorerna. Ingen av dessa förklarar i så fall orsaken till en uppvärmning. Detta är att förväxla orsak och verkan.

FN:s klimatpanel IPCC är ett politiskt organ bestående av diplomatiska representanter för FN:s medlemsstaters regeringar. IPCC:s rapporter beskriver hur världens regeringar tycker att det vetenskapliga kunskapsläget ska framställas, enligt vad de kommit överens om efter politiska förhandlingar och hörande av experter de själva valt ut!

Att upphöja IPCC rapporternas politiska utsagor till obestridbara sanningar är ovetenskapligt och vittnar endast om en bristande förståelse av den empiriska vetenskapens begrepp och arbetsmetoder! Att nu skribenterna bedömer dem som sanningar pekar snarare på ett utvecklingsbehov av kritiskt och analytiskt tänkande inom läkarutbildningen!

Jag tror på en vetenskap där det finns en öppen och fri forskning. Inte en politiskt beställd och tillrättalagd forskning så som klimatforskningen, dvs vädrets historia, genusvetenskap eller kriminologi presenteras i gängse media med regelbundenhet.

Jag tror på en forskning som kan reproduceras av andra forskare. Där lyser IPCC:s politiska utsagor upp som allt annat än transparent med exempel som Climategate, Himalayagate, Africagate eller den berömda hockeyklubban.

Richard Feynman, nobelpristagare i fysik, lär redan 1966 ha uttryckt det som att jag tror vi lever i en ovetenskaplig tid där all information som presenteras är ovetenskaplig och där det sker intellektuella övergrepp i vetenskapens namn – och där är skribenternas inlägg ytterligare ett exempel på detta!

Opublicerad artikel. Gefle Dagblad har ännu inte publicerat min replik.

Replik till Carin Stoeckmann, förbundsordförande Sveriges Byggindustrier och Anders Hansson och Eva Thor, Sveriges Byggindustrier Gävleborg, Kommuner, ställ rätt krav så klarar vi klimatmålen, AB 30 september

Det är beklagligt att företrädare för Sveriges Byggindustrier genom sitt inlägg i Arbetarbladet den 30 september (Gefle Dagblad 28/9) nu ansluter sig till klimat-fundamentalisterna. Ännu mer beklagligt blir det då det inom den det område de representerar finns utomordentliga förutsättningar till analytisk förmåga, även om det inte finns hos dem som nu uttalar sig, att se igenom FN:s och andra fundamentalisters domedags liknande budskap som är så förhärskande i svensk media.

FN:s syn på vetenskap, definierad på miljökonferens i Rio 1992, är att FN:s medlemsstater att i kontroversiella miljöfrågor ska fästa större vikt vid tro och politisk övertygelse än vid vetande!

Detta pekar mot att det är politik, makt och personlig försörjning som ligger bakom alla dessa profetior! Det har till och med föreslagits kommunism, socialism eller kannibalism som åtgärder för något som kanske inte är något problem!

Vidare skriver företrädarna att ”visionen om ett nollutsläpp av växthusgaser innebär en omställning av hela samhällsbygget på 25 år”. Detta tyder på en bristfällig insikt i vad som faktiskt är vad, för att i sin iver haka på ett medialt drev och försöka framstå som proaktiv. Menar skribenterna på fullaste allvar att de ska ta bort vattenånga – den dominerande växthusgasen?

Jag har förståelse för om klimatmodellerarer gärna bortser från vatten då den skulle vara närmast ogörlig att modellera. För hur tar man hänsyn till något som kan ha tre olika former i atmosfären, till skillnad från koldioxid som är tämligen konstant och alltid i gasform!

De två övriga sakerna som skribenterna lyfter fram är inte heller realistiska mål. För FN självt kan knappast utgöra ett gott exempel på verksamhet där inte korruptionen frodas snarare tvärtom med senaste skandalerna med svenskt bistånd som exempel.

Antal människor på jorden beräknas öka med minst 50 %, kanske uppemot en fördubbling, inom 80 år. Afrika väntas öka med ett nytt EU dvs 500 miljoner de närmaste tio åren. Frågan är då hur ska alla jordens människor kunna ges mat och energi om inte fossila bränslen används och om koldioxidhysterin fortsätter?

Global livsmedelssäkerhet borde snarare vara ett av de mest angelägna problemen som planetens växande befolkning står inför än det som klimatfundamentalisterna står för.

Utifrån detta är skribenternas inlägg anmärkningsvärt då de tar rygg på sånt som i sin förlängning är tänkt att avveckla de verksamheter de själva företräder!

Artikel publicerad i Arbetarbladet