Vindkraft och solenergi räcker inte – vi behöver kärnkraft

I klimatdebatten framförs vindkraften och solenergi som framtidens energikällor. Jorden är idag bebodd av nära 8 miljarder människor och vår hunger efter energi matas till nästan 80% med fossila bränslen (kol, gas, olja). Vind och sol utgör uppskattningsvis 2% av den primära energin, resten kommer till stor del från kärnkraft och vattenkraft.

I Tyskland har man, trots gigantiska investeringar på nästa 550 miljarder euro, energi och effekt problem, för hur lagrar man den energi man får från solen och vindkraften? Det beräknas behövas ytterligare ungefär 3,4 tusen miljarder euro fram till år 2050  – för något som kanske inte ens är ett problem!

Utan subventioner finns det ingen affärsmodell för vindkraften som visar annat än röda siffror. Energimyndigheten bedömer exempelvis att för havsbaserad vindkraft behövs ett stöd om 6 miljarder kronor per TWh.

IEA har tagit fram en ekonomisk beräkningsmodell för elektricitetens kostnader vilken numer även inkluderar faktorer såsom lagring och backup-alternativ, när det inte blåser eller solen skiner, och helt plötsligt är det andra kostnader för de intermittenta energikällorna jämfört med kontinuerlig energikällor.

Ska enorma summor spenderas på något som ingen kan säga är ett problem? Många är optimistiska och gissar vilt men som jämförelse kan man titta på de alla tvärsäkra uttalanden som gjorts om tillståndet i svensk ekonomi och migrationens vinster och som har visat sig felaktiga – verkligheten hann ikapp optimismen.

Då vind- och solteknologi snart når sina effektivitets tak sker en utbyggnad på bekostnad av naturen, om den intermittenta, dvs kommer och går, energin införs.

Vi kommer behöva mycket mer el, och energi i allmänhet, i framtiden om landet skall fortsätta att utvecklas. Tittar man på vindkraften så är den ju bara en modifiering av gamla tiders väderkvarnar, vad som då behövs är högteknologi dvs kärnkraft dvs energikällor som inte bara fungerar en blåsig sommardag!

Artikel publicerad i Arbetarbladet