Frida Ridderstedt mfl Läkare i Gävleborgs län, Klimatförändringarna är i dag det största hotet mot vår hälsa, GD 30 september.

I ett inlägg i Gefle Dagblad den 30 september spekulerar 18 läkare/vårdgivare om att klimatförändringarna, på grund av koldioxid, är det största hotet mot vår hälsa och människans överlevnad och att klimatförändringarna kommer att få förödande konsekvenser som delvis redan är oundvikliga.

Det är ytterligare en domedagsprofetia då inget av detta har ännu hänt. Redan 1972 utropade FN vid miljökonferensen i Stockholm att “vi har tio år på att hejda katastrofen” – vad jag vet är katastrofen ännu inte här!

Vidare skriver de att de ur vetenskaplig synvinkel bedömer det som bortom allt tvivel att klimatförändringen är ett resultat av mänsklig påverkan. Som forskningen visat håller tiden då vi fortfarande kan påverka klimatförändringarna på att rinna ut.

Att det skulle vara mer översvämningar, skogsbränder och värmeböljor stämmer inte heller – men vore det sant så skulle det vara effekter av en uppvärmning, inte de utlösande faktorerna. Ingen av dessa förklarar i så fall orsaken till en uppvärmning. Detta är att förväxla orsak och verkan.

FN:s klimatpanel IPCC är ett politiskt organ bestående av diplomatiska representanter för FN:s medlemsstaters regeringar. IPCC:s rapporter beskriver hur världens regeringar tycker att det vetenskapliga kunskapsläget ska framställas, enligt vad de kommit överens om efter politiska förhandlingar och hörande av experter de själva valt ut!

Att upphöja IPCC rapporternas politiska utsagor till obestridbara sanningar är ovetenskapligt och vittnar endast om en bristande förståelse av den empiriska vetenskapens begrepp och arbetsmetoder! Att nu skribenterna bedömer dem som sanningar pekar snarare på ett utvecklingsbehov av kritiskt och analytiskt tänkande inom läkarutbildningen!

Jag tror på en vetenskap där det finns en öppen och fri forskning. Inte en politiskt beställd och tillrättalagd forskning så som klimatforskningen, dvs vädrets historia, genusvetenskap eller kriminologi presenteras i gängse media med regelbundenhet.

Jag tror på en forskning som kan reproduceras av andra forskare. Där lyser IPCC:s politiska utsagor upp som allt annat än transparent med exempel som Climategate, Himalayagate, Africagate eller den berömda hockeyklubban.

Richard Feynman, nobelpristagare i fysik, lär redan 1966 ha uttryckt det som att jag tror vi lever i en ovetenskaplig tid där all information som presenteras är ovetenskaplig och där det sker intellektuella övergrepp i vetenskapens namn – och där är skribenternas inlägg ytterligare ett exempel på detta!

Opublicerad artikel. Gefle Dagblad har ännu inte publicerat min replik.