Replik till Bo Jonsson, Vill vi ha en hård eller mjuk omställning till fossilfria samhället? AB 6 oktober.

I ett inlägg i Arbetarbladet den 6 oktober lyfter Bo Jonsson fram saker som han ser som sanningar, tydligt fastlagda genom dels en tv-serie men även via en Chalmers anställd. Men vad är det då dessa har fastställt och som Bo Jonsson uppenbarligen menar är sanningen?

FN har i mer än fyrtio år ropat att katastrofen kommer och den väntar mänskligheten fortfarande på, och vad jag vet kan ingen av Bo Jonssons källor visa upp något som håller för en reproducering av andra forskare!

Nyligen skickade 500 forskare och yrkesverksamma inom klimat och klimatrelaterade områden en appell till FN om att det inte finns något klimatnödläge. Liknande har också 100-talet italienska forskare gjort med en appell till Italiens regering och myndigheter med ett klargörande om att koldioxid är i sig ingen miljöbov utan tvärtom en nödvändig förutsättning för livet på vår planet. Att människan skulle orsaka en global uppvärmning är en tes som inte har bevisats, som bara stöder sig på klimatmodeller, komplexa dataprogram som inte speglar verkligheten.

Över 31000 amerikanska forskare har tidigare uppvaktat sin regering med samma budskap.  Så det verkar finns många som inte delar Bo Jonssons syn på ett fastställt klimatnödläge.

Då varken vetenskapen eller verkligheten, uppenbarligen, bekräftar klimathysterin kanske det ligger något annat bakom detta – illustrerat av ropen efter kommunism eller socialism?

 

Opublicerad artikel. Arbetarbladet har ännu inte publicerat min replik.