Replik till Ove Lennström, Människan finner klimatförnekare bakom varje dörr som vetenskapen lyckas öppna, GD 5 oktober.

I en insändare i Gefle Dagblad den 5 oktober beklagar sig Ove Lennström bland annat över att Rysslands president Putin inte gått på det alarmistiska domedags budskapet om att koldioxid är farligt och att katastrofen är nära. USA:s president och Kinas ledning verkar också dela Putins syn på det alarmistiska budskapet och det är bra. Svenska medier däremot förmedlar mer än gärna att känslor och tro är överordnat vetenskap så det borde glädja Lennström.

Jag noterar att många, som ser domedagen komma, vägrar bemöta, en i högsta grad relevant, kritik och det kan bara tyda på att det inte finns något mer bakom deras utsägelser än att de är känslomässigt berusade, känner hur saker och ting är och därför negligerar fakta.

Saklig evidensbaserad fakta upplevs av många som det farligaste som finns, detta då dessa inte är baserade på känslor. Fakta visar att känslor är övergående, alltmedan fakta är bestående eller överbevisad av fakta och inte av andra känslor.

I sitt inlägg verkar Lennström också utgå ifrån att alla forskare har samma politisk korrekta syn och att de har rätt men hur mycket rätt har dessa forskare haft hittills? FN har i över fyrtio år varnat för katastrofen men vi väntar ännu på den! Det som hänt är att jorden blivit grönare och växtligheten frodas.

Ove Lennström verkat också tro att vetenskap är något som världens regeringar fastställer enligt vad de kommit överens om efter politiska förhandlingar och hörandet av experter de själva valt ut!

Men för att kunna bedöma om det inträffat en klimatförändring behöver man minst 30 års statistik, kanske helst 100 år. Statistiken säger inget om orsaken till klimatförändringen, bara att den inträffat. Ingen vet alltså om det är en naturlig variation av klimatet eller om och hur mycket temperaturen påverkats av fossil förbränning.

En ökning av jordens temperatur är beroende av många andra och troligen större faktorer än en litet mängd mänskligt orsakad koldioxid, såsom solens aktivitet, fördelningen av atmosfärisk vattenånga och moln, atmosfäriska- och ocean-cirkulationsmönster, vulkaners aktivitet och förändringar i jordens omloppsbana.

Men att tro på, och känna för, bara en sak är enkelt och tilltalar tydligen många men tänk om det, hemska tanke, är så att människan inte har så stor makt över klimatet som somliga vill få oss att tro. Vad ska man då tro på – för veta vill man ju inte?

 

Opublicerad artikel. Gefle Dagblad har ännu inte publicerat min replik.